Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_622371d777c124dd318a018b655b1ddc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 7. Світовий ринок освітніх послуг 7.1. Економіка освіти в системі економічних наук : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 7. Світовий ринок освітніх послуг 7.1. Економіка освіти в системі економічних наук


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Економіка освіти — важлива галузь системи економічних наук. Вона відноситься до числа наймолодших економічних наук. Її предмет можна визначити так: це наука про спе-цифіку продуктивних сил і виробничих відносин у галузі, що створює освітні послуги і задовольняє потреби особистості і суспільства в них при обмежених ресурсах, які виділяються для цих цілей. Вона досліджує і виявляє особливості дії еко-номічних законів і категорій у сфері навчання і виховання підростаючого покоління, підготовки кваліфікованої робочої сили, підвищення освітнього і культурно-технічного рівня на-селення.

Об’єктом цієї науки є своєрідні продуктивні сили й еко-номічні відносини, характерні для організації і проведення процесу освітньої діяльності.

Суб’єктом дослідження і вивчення в економіці освіти ви-ступають люди, велика частина населення, що тією чи іншою мірою включена в освітню трудову діяльність. Це діти, що ви-ховуються в дошкільних закладах, учні шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів, студенти вузів і їх батьки, усі, хто споживає освітні послуги; вихователі, викладачі та інші працівники сфери освіти. Власне економічні відносини, що складаються між різними суб’єктами з приводу вироб-ництва, обміна, розподілу і споживання освітніх послуг, бага-тогранні і виходять за межі системи освіти. До цих відносин можна віднести наступні: відносини між державою й окремим працівником; між суспільством і зайнятими в системі освіти, а також в окремих її ланках і навчальних закладах; між педа-гогічними колективами й учнями і т.д. В економічному дослідженні ці різноманітні відносини повинні розглядатися в системі, а не в ізоляції один від одного.

Своєрідно проявляються в сфері освіти і закони ринково-го господарства: закон попиту та пропозиції, закон вартості та

Глава 7. Світовий ринок освітніх послуг

ін. Оскільки освіта переважно є безкоштовною, то попит на освітні послуги зазвичай не визначається платоспроможним попитом споживача. Економічні категорії в галузі освіти та-кож виявляються по-особливому. Незвичайною тут є праця і її компоненти, продукт праці — освітні послуги з їх особливою корисністю. Основним різновидом власності виступає інте-лектуальна власність. Своєрідно виражаються і такі загально-економічні категорії, як товар, його ціна, заробітна плата, гос-подарський механізм та ін.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_622371d777c124dd318a018b655b1ddc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0