Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Частина I. ЕКОНОМIЧНА ПРИРОДА ТА СУЧАСНI НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВIТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового ринку послуг 1.1. Методологія аналізу світового ринку послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Частина I. ЕКОНОМIЧНА ПРИРОДА ТА СУЧАСНI НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВIТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового ринку послуг 1.1. Методологія аналізу світового ринку послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Методологія аналізу економічних явищ та процесів перед-бачає пізнання реальних, об’єктивних передумов, рис, особли-востей їх розвитку в минулому та в сучасних умовах. Разом з тим вона орієнтує на проведення наукового пошуку, розробку та обґрунтування прогнозів, перспектив еволюції економічних явищ, процесів, що досліджуються. В даному випадку ми аналізуємо міжнародний ринок послуг.

Методологія аналізу світвого ринку послуг вимагає роз-гляду цього явища в системі категорій міжнародної економіки і, в першу чергу, міжнародних торговельних відносин.

Будь-які економічні явища, процеси мають багатогранні форми прояву, а звідси і безліч визначень (дефініцій). Тому зупинимось лише на загальних визначеннях категорій міжна-родної економіки, які доповнює і характеризує і така категорія як світовий ринок послуг.

Сутність категорії “міжнародна економіка” розкривається в системі економічних відносин, що діють на національному та інтернаціональному рівнях. У конкретному вигляді міжнарод-ну економіку можна представити як сукупність національних господарств країн світу та економічних зв’язків між ними.

Економічні зв’язки між країнами свіиу — це по суті міжна-родні економічні відносини, суб’єктами яких є держави. У більш широкому розумінні категорія “міжнародні економічні відносини” розкриваються у відносинах, що складаються між

 

суб’єктами міжнародної економіки з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та надан-ня послуг.

Головною складовою міжнародних економічних відносин є міжнародні торговельні відносини. На них припадає близько 8