Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

6.4. Особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Система регулювання рекламної діяльності має триярус-ну структуру:

■          стихійне ринкове регулювання;

■          регулювання, здійснюване власне фірмами;

■          державне регулювання.

У США, наприклад, закони в сфері реклами приймаються і діють на загальнодержавному рівні, рівні штатів і окремих муніципалітетів. Існує більше 20 центральних відомств, що ре-гулюють рекламну діяльність (Федеральна торгова комісія;

Глава 6. Ринок міжнародних рекламних послуг

Управління по контролю за якістю харчових продуктів, меди-каментів і косметичних засобів; Відділ податків на спиртні на-пої і тютюнові вироби; Комісія з цінних паперів і біржових операцій і т.д.).

Створюються також рекламні асоціації, що контролюють рекламну діяльність своїх членів. Вони захищають їхні про-фесійні інтереси, але в той же час слугують сполучною ланкою між рекламними фірмами й урядовими закладами, що займа-ються питаннями реклами. Як правило, рекламні асоціації є авторитетними організаціями, що впливають на ринок рекла-ми. Ці асоціації займаються також стандартизацією й уніфікацією рекламної діяльності.

Крім національних існують міжнародні асоціації (Міжна-родна рекламна асоціація, Європейська і Міжнародна асоціації рекламодавців і т.д.), що контролюють рекламну діяльність у рамках світового ринку. Самими активними чле-нами, що субсидують подібні асоціації, стають МНК, що зацікавлені в розвитку організацій, що обмежують рекламну діяльність.

Однак сьогодні посилюється втручання держави в рек-ламну діяльність, оскільки в рекламних асоціаціях, як і в будь-яких організаціях на суспільних засадах, відсутній налагодже-ний механізм виконання прийнятих рішень і покарання за по-рушення цих рішень. Країни відрізняються також за рівнем обмежень на рекламну діяльність. В багатьох країнах існують закони, які обмежують кількість грошей, які компанія може витратити на рекламу, використання засобів розповсюдження, сутність рекламних висловів та інші аспекти рекламної про-грами. Скажімо, в Греції по телебаченню заборонено рекламу-вати іграшки, у Франції заборонена реклама алкогольних на-поїв по телебаченню та на спортмайданчиках. У промислово розвинутих країнах згідно законодавства не можна рекламува-ти товари, що представляють потенційну небезпеку для спо-живачів, насамперед в галузі фармацевтики, санітарії і гігієни. Крім того, у ряді країн регулюються взаємини конкурентів (наприклад, у Німеччині забороняються порівняння з конку-руючими товарами). Таким чином, різноманітні правові нор-ми примушують рекламодавців адаптувати свої рекламні кам-панії в різних країнах.