Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.3. Ціноутворення в галузі туристичного бізнесу : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

3.3. Ціноутворення в галузі туристичного бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Сучасний етап розвитку світового ринку туристичних по-слуг характеризується зростаючою пропозицією. Це зумовле-но, по-перше, появою нових маршрутів та місць відпочинку в різних країнах, по-друге, збільшенням кількості суб’єктів підприємницької діяльності в сфері туристичного бізнесу, які прагнуть задовольнити вибагливий попит потенційних відвідувачів. По-третє, причиною зростання кон’юнктури рин-ку туризму є жорстка конкуренція на різних економічних рівнях, яка вимагає від підприємств галузі постійного пошуку та оновлення своїх туристичних пропозицій. Слід зазначити, що при виборі країни та місця перебування потенційні турис-ти звертають увагу на ряд факторів. Серед них необхідно виділити, в першу чергу, політичну та економічна стабільність регіону, рівень розвитку туристично-рекреаційного по-тенціалу, вартість подорожі, природні та кліматичні характе-ристики місця відпочинку та ін.

При формуванні кон’юнктури ринку міжнародних турис-тичних послуг важливу роль відіграє використання системи вартісних важелів. До її найважливіших складових, які прямо або опосередковано впливають на визначення вартості тури-стичного продукту, слід віднести:

■          ціну туристичної пропозиції;

■          прибуток, який планує отримати компанія;

Глава 3. Ринок міжнародних туристичних послуг

■          знижки з вартості турпродукту;

■          пільги на підприємницьку діяльність в сфері туризму;

■          іноземні інвестиції.

Пріоритетну роль серед зазначених факторів відіграє цінова політика суб’єктів туристичного бізнесу. Вона є однією з головних складових формування пропозиції туристичних послуг.

Цінова політика турфірми — це сукупність цілей, яких підприємство намагається досягти за рахунок встанов-лення привабливих для споживачів цін на туристичний продукт.

Виходячи з цього, ці