Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

1.         Вплив транспортних витрат на міжнародну економіку про-

являється в:

a.         підвищенні рівня спеціалізації країн та змін в територіаль-

ному поділі праці;

b.         підвищенні рівня спеціалізації країн та обсягів торгівлі;

c.         зниженні обсягів торгівлі та рівня спеціалізації країн;

d.         зниженні обсягів торгівлі та підвищенні рівня спеціалізації

країн.

2.         Галузі, у яких транспортні витрати на перевезення готової

продукції значно нижчі, ніж на перевезення сировини, з якої вона

виготовляється це:

a.         галузі, орієнтовані на ресурси;

b.         галузі, орієнтовані на ринок;

c.         галузі, орієнтовані на виробництво;

d.         вільно орієнтовані галузі.

3.         В трамповому судноплавстві суда:

a.         закріплюються за визначеними напрямками;

b.         не закріплюються за визначеними напрямками;

c.         мають визначені маршрути;

d.         експлуатуються на регулярній основі.

4.         Кількість оригінальних екземплярів коносаменту:

a. 1;     b. 2;     c. 3;     d. 4.

5.         Демерідж — це:

a.         штраф, який сплачує перевізник фрахтувателю;

b.         штраф, який сплачує фрахтуватель перевізнику;

c.         премія за швидку погрузку, яку сплачує перевізник фрахту-

вателю;

d.         премія за швидку погрузку, яку сплачує фрахтуватель пе-

ревізнику.

6.         Відкритий чартер — це:

a.         документ стандартної форми;

b.         документ із зазначенням роду вантажу та пункту призна-

чення;

c.         документ без зазначення роду вантажу з зазначенням пунк-

ту призначення;

d.         документ без зазначення роду вантажу і без зазначення

пункту призначення.

7.         Коносамент — це:

a.         документ на розпорядження товаром в лінійному судно-

плавстві;

b.         документ на розпорядження товаром в трамповому судно-

плавстві;

c.         документ на розпорядження товаром в лінійному та трампо-

вому суднопавстві;

d.         документ на розпорядження товаром при перевезеннях

залізницею.

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

8.         Коносамент виписується:

a.         один раз для перевезення певної партії вантажу;

b.         один раз для перевезення декількох партії вантажу;

c.         один раз для перевезення вантажів протягом місяця;

d.         для перевезення вантажів протягом року.

9.         Додаткові рейси здійснюються:

a.         за особливим розкладом та особливим маршрутом;

b.         за особливим розкладом та за маршрутом регулярних

рейсів;

c.         за звичайним розкладом за особливим маршрутом;

d.         за звичайним розкладом та за маршрутом регулярних

рейсів.

10.       Однією з особливостей транспортних послуг є:

a.         створення транспортних послуг не співпадає в часі з їх спо-

живанням;

b.         транспортна галузь виробляє нові товари;

c.         завдяки переміщенню товарів, транспорт забезпечує подо-

вження процесу виробництва і обігу;

d.         транспортні послуги не залежать від факторів розвитку рин-

кової економіки.

11.       Галузі, які виробляють дуже дорогу, але легку кінцеву про-

дукцію є:

a.         галузями, орієнтованими на ринок;

b.         галузями, орієнтованими на ресурси;

c.         галузями, орієнтованими на виробництво;

d.         вільно орієнтованими галузями.

12.       Рейси, які виконуються відповідно до опублікованого роз-

кладу по договірних авіалініях:

a. нерегулярні;           b. регулярні;

c. додаткові;   d. спеціальні.

13.       Регулювання забезпечення виробництва сировиною та ма-

теріалами, контроль за доставкою готової продукції є завданнями:

a.         транспортної логістики;

b.         інформаційної логістики;

c.         виробничої логістики;

d.         постачально-збутової логістики.

14.       До особливостей морського транспорту слід віднести:

a.         необхідність в побудові гідротехнічних споруд;

b.         відсутність впливу на оточуюче середовище;

c.         сезонність перевезень;

d.         ефективність при перевезеннях на відстані більше 200 км.

15.       Незалежність від оточуючого середовища характерна для:

a.         морського транспорту;

b.         залізничного транспорту;

c.         повітряного транспорту;

d.         трубопровідного транспорту.

16.       Рейси, які здійснюються на основі контракту між пе-

ревізником та замовником:

a. спеціальні;  b. чартерні;

c. додаткові;   d. основні.

Глава 3. Ринок міжнародних туристичних послуг