Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Транспортна логістика : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

2.4. Транспортна логістика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Поняття “логістика” в перекладі з грецької означає мис-тецтво обмірковувати, підраховувати. Вперше цей термін по-чали використовувати в Римській імперії, де існували спеціальні службовці — логісти або логістики, які займалися розподілом продуктів харчування. В Візантії логістика набула розповсюдження як військова наука. В ті часи завданням логістики було оснащення армії всім необхідним, аналіз кож-ного військового походу, сил суперників, планування руху та розподілу військових сил. За часів Другої Світової війни поча-ли вивчатися особливості операцій, пов’язаних з управлінням матеріальними потоками. Сьогодні основним завданням логістики є мінімізація витрат на ці операції. В сучасних умо-вах розвитку світової торгівлі витрати, пов’язані з матеріаль-но-технічним забезпеченням складають 13% вартості ВНП.

Наведемо декілька визначень цього поняття. По-перше, логістика — це управління підприємством у взаємозв’язку з його постачальниками та споживачами продукції. По-друге, логістика — це сукупність операцій по скороченню витрат на упаковку, завантажувально-розвантажувальні роботи, транс-портування, а також мінімізація витрат, пов’язаних з посеред-ницько-транспортною діяльністю.

Розрізняють наступні види логістики:

■          постачально-збутова — регулювання забезпечення ви-робництва сировиною та матеріалами, контроль за до-ставкою готової продукції;

■          виробнича — досягнення найбільшого ступеня взаємодії підрозділів підприємства з мінімальними за-тратами сировини та робочої сили;

■          транспортна — організація та здійснення процесу до-ставки товару з мінімальними затратами, максималь-ною цілісністю у чітко визначений термін;

■          інформаційна — оцінка діяльності підприємства.

В міжнародній практиці існує також поняття концепції логістики. Вона представляє собою систему поглядів на

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації процесів доставки. Кінцевою метою логістичної діяльності є оптимізація процесу доставки товару від виробника до спожи-вача. Транспортування як частина логістичної системи перед-бачає:

■          характеристику кожного виду транспорту та його здат-ності здійснити перевезення;

■          забезпечення цілісності вантажу;

■          оформлення транспортної документації;

■          розклад руху та розрахунок витрат на перевезення і т.д.