Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4.3. Економіка : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.4.3. Економіка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Промисловість

Передусім гірничовидобувна промисловість визначає місце Африки в міжнародному поділі праці. Галузі обробної промисловості перебувають на етапі зародження (за винятком, можливо Південно-Африканської Республіки).

Українське прислів'я каже, що краще з розумним згубити, ніж з дурнем щось знайти. Великі ресурси Африки продовжували ви-користовуватися не з конструктивною метою, a у деструктивних напрямах. Економічне становище у більшості країн континенту на початку XXI століття погіршувалося. Високими темпами по-ширювалася епідемія СНІДу.

Сільське господарство

Продукція тропічного і субтропічного землеробства здебільшого йде на експорт. У багатьох країнах землеробство монокультурне, тобто спеціалізується на вирощуванні певної куль-тури. Наприклад, Сенегал вирощує арахіс, Ефіопія — кофе, Га-на — какао, Малі — бавовник. Практично в усіх країнах виро-щують коренеплоди — батат і маніок.

Тваринництво розвинуте в тих країнах, де немає можливості займатися землеробством, наприклад, у Мавританії, Сомалі, Ле-сото. Африканське тваринництво малопродуктивне і низькотова-рне. Його матеріально-технічна база слабка. Найкраще тварин-ництво розвинуте в Швнічній Африці. Збитків господарству Африки завдають терміти, сарана, муха цеце.

Слабо розвинута іригація попри гостру потребу в ній — на 40 % земельних угідь часто бувають посухи.

Транспорт

За колоніальних часів розвивався в основному морсь-кий і залізничний транспорт. Досягнуто певних успіхів у розвит-ку авто- та авіатранспорту, але до створення сучасної транспорт-ної мережі Африці йти ще дуже довго.

Зовнішня торгівля

Як вже зазначалося, Африка є постачальником на світовий ринок передусім продукції гірничорудної промисловості. Афри-канські країни експортують у великих кількостях цитрусові, ви-ноградні вина, тютюн, тропічну деревину. Імпортує Африка різ-номанітну промислову продукцію, продовольство, нафту та нафтопродукти.

Регіони

Як правило, Африку поділяють на два великі регіо-ни — Швнічну Африку і Тропічну Африку. Окремим регіоном є Південно-Африканська Республіка.

Загальна площа Швнічної Африки — близько 10 млн км2, кі-лькість населення — понад 150 млн чол. Майже вся її економіка зосереджнена в прибережній смузі, де розміщуються промислові підприємства і зони субтропічного землеробства. У південній ча-стині регіону землеробство можливе лише в пустельних оазах. Основною споживчою і товарною культурою пустельних районів є фінікова пальма. В алжирській та лівійській Сахарі розвинутий нафтопромисел. Майже все населення Північної Африки гово-рить арабською мовою. Основна релігія — іслам.

Загальна площа Тропічної Африки — близько 20 млн км2, кі-лькість населення — понад 500 млн чол.

Тропічна Африка— найменш урбанізований регіон земної кулі. Переважна частина населення належить до екваторіальної раси.

Населення Тропічної Африки говорить мовами сім'ї банту, поширена мова суахілі, на Мадагаскарі — австронезійські мови.

Тропічна Африка — економічно найвідсталіший регіон плане-ти. Вирізняється лише один район гірничорудної промисловос-ті — мідний пояс Замбії та Демократичної Республіки Конго. Пе-реважає примітивне сільське господарство споживчого напряму

 (вирощують маніок, ямс, батат, просо, сорго, кукурудзу, банани, овочі). В окремих районах товарного рослинництва вирощують какао, кофе, арахіс, гевею, олійну пальму, чай, спеції.

Погіршується якість навколишнього середовища Африки, що спричинено збільшенням площі пустель, збезлісінням, збіднен-ням флори і фауни.

Південно-Африканська Республіка вважається єдиною на кон-тиненті економічно розвинутою країною, на її частку припадає 2/3 промислової продукції, 4/5 виплавлення сталі всієї Африки, розвивається атомна енергетика.

Країна багата на мінеральні ресурси — алмази, золото, плати-ну, залізну руду, уран, вугілля, природний газ. Золото та інші ме-тали становлять основу експорту. Розвинута військова промисло-вість, а також металообробна, машинобудівна, харчова, хімічна галузі, землеробство і тваринництво, вирощують зернові, цукор, фрукти.

Тривалий час уряд білої меншості здійснював політику апар-теїду. ООН наклала на ПАР ембарго на торгівлю та спортивні зв’язки. У 1991 та 1992 р. згадані санкції було скасовано, оскіль-ки у ПАР відбулися політичні зміни.

Економічне становище ПАР не можна вважати цілком благо-получним, зберігається безробіття серед чорношкірих, їх рівень життя залишається низьким, а на стані економіки позначилися загальносвітові кризові явища.