Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.3. Економіка : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.1.3. Економіка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Промисловість

Чотири представниці Європи — ФРН, Італія, Франція та Велика Британія є членами «великої сімки». Це лідери не лише Європи, а й усього світу.

Євросоюз з 1 січня 2002 запровадив євро у готівковий обіг. Процес відбувся злагоджено і у цілому краще, ніж на те сподіва-лися. Після нетривалого періоду вагань обмінний курс євро щодо долара виявив тенденцію до значного посилення позицій євро. Результати запровадження євро викликали суперечливу реакцію громадськості.

Третина промислової продукції Європи та дві третини її екс-порту припадає на машинобудування, яке досягло нинішнього рівня завдяки трудовому і науково-технічному потенціалу Євро-пи. Високим розвитком характеризується автомобілебудування. Європа—найбільший у світі виробник верстатів, оптики, мета-ломістких машин і конструкцій тощо.

Хімічна промисловість посідає у Європі друге за значенням місце після машинобудування. Раніше ця промисловість орієнту-валася на використання як сировини вугілля та солей, нині широ-ко використовує нафту, розвивається переважно поблизу районів видобутку нафти або місць її надходження.

У виробництві електроенергії переважають теплові станції. При їх розміщенні орієнтуються на джерела вугілля та привізне паливо. Велику роль відіграє атомна енергетика.

Чорна металургія Європи орієнтується на басейни вугілля і залізної руди та на імпортовану сировину і паливо.

Алюмінієва промисловість наближена до джерел електроенер-гії (Норвегія, ФРН, Швеція), а також запасів сировини (Угорщи-на, Франція, Італія). Розміщення підприємств мідної промислово-сті зумовлене чинниками, пов’язаними із ввезенням сировини з країн, що розвиваються.

Лісова промисловість розвинута в країнах, де багато лісів (Скандинавія, Альпи тощо).

Легка промисловість Європи традиційно високорозвинута. В Англії, Італії, Франції, Польщі є старі текстильні райони, а в Португалії та країнах Східної Європи виникають нові.

У Західній Європі налічується 400 міських агломерацій і бли-зько 100 промислових районів. У старих промислових районах розвиваються переважно базові галузі, наприклад у Рурі.

У Європі чимало відносно відсталих районів. Населення в них займається переважно сільським господарством. Це південь Іта-лії, захід Франції, центр Іспанії та Португалії.

Сільське господарство

В Європі склалися три основні типи сільського госпо-дарства — північно-, середньо- та південноєвропейський.

У першому переважає інтенсивне молочне тваринництво. У другому, крім вирощування великої рогатої худоби, важливу роль відіграють свинарство, птахівництво і рослинництво. У південноєвропейському типі рослинництво переважає над гір-ськопасовищним тваринництвом.

Транспорт

Європа— регіон високорозвинутого транспорту. Єв-ропу не можна уявити без автомобіля, залізничний транспорт за-лишається основним за обсягом перевезень, добре розвинутий

річковий транспорт. 3 Швнічного моря можна потрапити до Чор-ного моря шляхом Рейн — Майн — Дунай.

Роль морського транспорту велика й нині, особливо в острів-них та напівострівних державах. Наприклад, у Великій Британії він забезпечує 90 % вантажообороту.

Зовнішня торгівля

Європа відома, передусім, як експортер капіталу, інфо-рмаційних технологій, промислової продукції та як імпортер си-ровини і напівфабрикатів сільськогосподарської продукції, виро-бів легкої промисловості та продукції хімічної і металургійної промисловості, виготовлення якої прибутковіше в країнах, що розвиваються, з огляду на дешеву робочу силу та ліберальніші екологічні стандарти.

Регіони Європи

У межах Європи виокремлюють чотири великі регіони.

Перший регіон — Східна Європа (Польща, Україна, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія, Хорва-тія, Боснія і Герцеговина, Югославія, Македонія, країни Бал-тії, Росія).

Другий регіон — Середня Європа (Велика Британія, Франція, ФРН, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Ірландія).

Третій регіон — Північна Європа (Ісландія, Фінляндія, Шве-ція, Норвегія, Данія).

Четвертий регіон — Південна Європа (Іспанія, Португалія, Італія, Греція, Албанія, Андорра, Монако, Сан-Маріно).

В основу поділу Європи на регіони покладено історико-географічні чинники.