Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_52ca047efdbefe3e37c21d947f040d31, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.13. Транспорт світу 4.13.1. Загальна характеристика світового транспорту : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

4.13. Транспорт світу 4.13.1. Загальна характеристика світового транспорту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Транспорт — це галузь матеріального виробництва, що забезпечує перевезення пасажирів і вантажів. Існують такі види транспорту: наземний (поділяється на автомобільний, залізнич-ний, трубопровідний і гужовий), повітряний — авіаційний, вод-ний (поділяється на річковий і морський). До транспорту дехто зараховує лінії електропередач (оскільки ними передається не що інше як енергія). За призначенням виокремлюють транспорт за-гального користування, що обслуговує сферу обігу і населення, транспорт незагального користування (внутрішньовиробничі пе-реміщення сировини, напівфабрикатів, готових виробів тощо), a також транспорт особистого користування.

Шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби утворюють разом світову транспорту систему. На світо-

вому транспорті працює 100 млн чол. Загальна довжина транспо-ртної мережі (не враховуючи морських ліній) становить 35 млн км. Щороку у світі всі види транспорту перевозять 100 млрд тонн ва-нтажів і понад 1 трлн пасажирів. За значенням у структурі ванта-жообороту види транспорту розподілилися в такій послідовності: морський, залізничний, автомобільний, нафтотрубопровідний, га-зопровідний, внутрішній водний, повітряний.

Спостерігається своєрідна спеціалізація транспорту. Напри-клад, автомобільний транспорт перевозить більшість пасажирів і вантажів на короткі та середні відстані. Міжконтинентальні пе-ревезення вантажів в основному виконуються морським транспо-ртом. Трубопровідний транспорт найефективніший у разі транс-портування газу і нафти по суші.

В умовах науково-технічного пр’гресу збільшилася пропуск-на здатність транспортних шляхів, зявилися нові транспортні за-соби, збільшилася їх місткість і швидкість пересування. Великого поширення набула, зокрема, контейнеризація перевезень, яка сприяла підвищенню продуктивності праці на транспорті у кілька разів завдяки спрощенню вантажно-розвантажувальних операцій.

Примітивні транспортні засоби пересування з’явилися ще за часів первіснообщинного ладу. 3 розвитком виробничих сил і внаслідок суспільного поділу праці розвивались і вдосконалюва-лись транспортні засоби. Виокремлення транспорту в особливу галузь виробництва почалось у XV—XVI ст. і завершилося з пе-реходом від мануфактурного до великого машинного виробницт-ва, тобто наприкінці XVIII ст. Великі географічні відкриття зро-били великий внесок у створення світової транспортної мережі. Проте ця мережа остаточно сформувалася у XX ст. Саме у XX ст з’явився повітряний транспорт і набув поширення трубопровідний.

В економічно розвинутих країнах транспортна система найдо-сконаліша. На ці країни припадає основна маса світового ванта-жообороту і левова частка світової транспортної мережі. Найроз-винутіша транспортна мережа у країнах Заходу, дещо посту-пається їй транспортна мережа Східної Європи та Росії, менш розвинута вона в Азії, Африці і Латинській Америці.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_52ca047efdbefe3e37c21d947f040d31, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0