Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.12. Агропромисловий комплекс : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

4.12. Агропромисловий комплекс


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність галузей народного господарства, пов’язаних з виробництвом продовольства і предметів широкого вжитку із сільськогосподар-ської сировини і постачанням їх населенню.

В англомовній літературі це поняття відоме як агробізнес. У США воно включає володіння землею, сільськогосподарський процес, виробництво сільськогосподарської техніки, переробку сільськогосподарської сировини і транспортування готових про-дуктів на ринок. В Європі агробізнес розуміють дещо вужче. У всьому світі агробізнес характеризується високим рівнем вер-тикальної і горизонтальної інтеграції господарюючих суб'єктів.

Умовно АПК поділяється на три групи:

•          галузі, що здійснюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, його матеріально-технічне забезпечення і виробниче обслуговування;

•          безпосередньо сільськогосподарське виробництво;

•          галузі і виробництва, що переробляють сільськогосподарсь-ку сировину і забезпечують рух продукту від сільського госпо-дарства до кінцевого споживача (харчова, відповідні галузі легкої промисловості, підприємства з транспортування, зберігання, реа-лізації).

У країнах з розвинутим сільським господарством високо роз-винута харчова промисловість.

Нині у світі виробницгво продуктів харчування збільшується де-що швидшими темпами, ніж темпи приросту населення. За прогно-зом, потреби в продуктах харчування підвищуватимуться упродовж найближчих двох — трьох десятиліть на 3—4 % щорічно, тому за-фоза голоду не зникне. Проблема недоїдання найгостріша в Афри-ці — з 27 неблагополучних у цьому аспекті країн світу 22 розташо-вані саме в Африці. У багатих країнах, навпаки, існує переїдання.

Зарубіжні фахівці виокремлюють п'ять стадій, які проходить сільськогосподарська продукція на своєму шляху до ринку в роз-винутих країнах:

•          виробництво;

•          обробка;

•          пакування;

•          транспортування;

•          маркетинг.

В економічно розвинутих країнах сільськогосподарська про-дукція до споживача, як правило, не надходить безпосередньо з поля або тваринницької ферми. Існує проміжна ланка у вигляді підприємств харчової промисловості. У «третьому світі» велика частка сільськогосподарської продукції надходить споживачеві в необробленому вигляді.

Територіально харчову промисловість розміщують поблизу ринків збуту її продукції.