Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.9.2. «Зелена революція» і «біотехнологічна революція : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

4.9.2. «Зелена революція» і «біотехнологічна революція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Аналізуючи нинішній стан сільського господарства світу, часто вживають поняття «зелена революція». Зелена, тому що зелений колір — це колір сільського господарства. Революція, тому що в сільському господарстві відбуваються широкомасшта-бні перетворення на основі сучасної агротехніки.

У СІПА, Канаді, Великій Британії та інших економічно розви-нутих країнах «зелена революція» відбулася ще перед Другою сві-товою війною та протягом перших післявоєнних десятиліть. Ме-ханізація сільськогосподарського виробництва, запровадження передової агротехніки, укрупнення фермерських господарств ви-кликали небачений до того рівень продуктивності сільськогоспо-дарської праці. «Зелена революція» згодом почала розгортатися і в країнах, що розвиваються. їхнє примітивне сільське господарство рухалося шляхом, який уже пройшли країни Заходу. А в розвину-тих країнах у цей час почався наступний етап «зеленої революції» під назвою «біотехнологічна революція», що передбачає широке застосування біотехнології, комп'ютерів, нових засобів захисту рослин, способів обробітку ґрунтів тощо. Інакше кажучи, поки країни, що розвиваються, механізують сільське господарство, роз-винуті країни світу здійснюють його біотехнологізацію.

У світовій економіці посилюється тенденція до так званого «органічного сільського господарства». Воно передбачає відмову від використання синтетичних хімікатів (добрив, пестицидів то-що), мінімальну оранку ґрунту, відмову від генетично модифіко-ваних організмів. Максимально використовуються біологічні фа-ктори збільшення природної родючості ґрунтів, агроекологічні методи боротьби із шкідниками і хворобами, а також переваги місцевих та унікальних видів, сортів, порід тощо. Органічне сіль-ське господарство спрямовується на задоволення потреб не лише нинішнього, але і наступних поколінь.

Зростають площі земель, що використовуються для органічно-го сільського господарства. Зокрема, у Швейцарії їх частка пере-вищує 10 %. Світові ринки продовольства свідчать про зацікав-леність споживачів у здоровому і повноцінному харчуванні. Удосконалюється інфраструктура сертифікацій, маркетингу і ре-алізації відповідної продукції.

На початку XXI ст. за споживанням органічних харчових про-дуктів лідирувала Швейцарія. Щорічно середньопересічний її житель витрачав на це 117 доларів США. Найпоширенішою про-дукцією органічного сільського господарства є овочі, фрукти, ди-тяче харчування, зерно, молочні продукти.