Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.2. Лісова промисловість : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

4.4.2. Лісова промисловість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Наприкінці XX ст. на планеті ліси займали площу 4 млрд га, або близько 30 % суші.

Ліс — це зосередження великих природних багатств, які при-вертають увагу людини.

У Лісовому кодексі України, який Верховна Рада України прийняла 21   січня   1994 p.,  міститься таке  визначення лісу:

 «Ліс — це сукупність землі, рослинності, у якій домінують дере-ва і кущі, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонен-тів, які у своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають одні на інших та на навколишнє середовище».

Лісовими ресурсами є деревина, технічна і лікарська сирови-на, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і промисловості.

Гектар хвойного лісу щодня виділяє в атмосферу до 30 кг ефі-рної олії, яка знищує шкідливі мікроорганізми. Шдраховано, що за рік 1 га лісу очищує 18 млн м повітря, забираючи з атмосфери 36 т пилу. Лише 7 % території земної кулі зайняті тропічними лі-сами, але вони є домівкою для 80 % усіх видів тварин і рослин світу.

Нині лісів у світі менше, ніж в історичному минулому. Люди-на експлуатує ліс, причому часто робить це нещадно і нееконом-но. Упродовж останніх двох століть площа лісів у світі скороти-лася вдвічі.

На земній кулі, як відомо, є два лісові пояси — північний і південний. У північному поясі заготовлюють здебільшого хвойну деревину, а в південному — широколисту. У лісових поясах Зем-лі деревину заготовляють інтенсивніше порівняно 3 іншими гео-графічними регіонами, де її заготовляють у невеликих обсягах.

Хвойні ліси є джерелом м'якої деревини, широколисті — тве-рдої.

Ліси пом'якшують місцевий клімат, захищають землю від ерозії. На жаль, людина, як і раніше, експлуатує ліс, а не управ-ляє ним. Збезлісіння нашої планети триває. Більшість території Західної Європи та регіону Середземного моря втратили свої природні ліси багато століть тому. У Китаї деревина вже давно є дефіцитом. Щороку Земля втрачає 12 млн га лісів (переважно тропічних). Це досить велика цифра — 2 % від загальної площі лісів, що залишилися. Якщо ситуація не зміниться на краще, то вже через півстоліття на земній кулі не залишиться лісів природ-ного походження. Випалювання лісів з метою одержання додат-кових площ орної землі та пасовищ призводить до «парникового ефекту», бо в атмосферу викидаються великі обсяги двоокису ву-глецю.

Нині у розвинених країнах Заходу, як правило, щорічно лісів вирубують менше, ніж обсяг природного приросту деревини. Ко-ефіцієнт вирубування (співвідношення вирубування і приросту) перебуває в межах 0,45—0,75. Лише в окремих країнах, напри-клад у Швейцарії і Португалії, деревини вирубували більше, ніж

ії приростало. За запасами деревини на першому місці стоїть Ро-сія (75 млрд м3). У світі найбільшими експортерами деревини є Канада, США, Росія та Скандинавські країни. Основними імпор-терами деревини є Західна Європа та Японія. Імпорту тропічної деревини належить помітне місце у загальному його обсягу бага-тьох країн.