Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1.3. Перспективи енергетики світу : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

4.1.3. Перспективи енергетики світу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Дослідники проблем енергетики вважають, що почи-наючи з 80-х років XX ст., світ вступив у нову енергетичну фазу своєї історії— період пошуку можливостей широкого викорис-тання відновлюваних джерел енергії (геотермальної, сонячної, ві-трової, припливів). Після Чорнобильської катастрофи інтерес людства до ядерної енергії як потенційно необмеженого джерела енергії помітно знизився. Навколо проблеми ядерної енергетики ще довго не вщухатимуть суперечки. Існуватимуть як політичні сили, що рішуче виступатимуть на її захист, так і сили, що ви-ступатимуть проти. Однак від цього джерела людство відмовить-ся лише тоді, коли знайде дешевший, ефективніший і безпечні-ший замінник.

Зрозуміло, що тривалий час людство не відмовиться і від ви-користання традиційних джерел енергії— вугілля, нафти, газу, біомаси.

Наприкінці XX ст. місця в структурі паливно-енергетичного балансу світу розподілялися так: нафта, вугілля, газ, гідро- та атомна енергетика. Частка вугілля в загальносвітових запасах умовного палива становила близько 60 %, а нафти та газу — 27 %. Вартість нафти і газу становила 67 %, вугілля — 30 % від вартості видобутих паливних ресурсів.

Міжнародне енергетичне агентство при Організації економіч-ного співробітництва і розвитку (ОЄСР) дійшло висновку, що впродовж 1995—2020 років споживання первинної енергії у світі щорічно зростатиме на 2 % і збільшиться з 9245 до 14 995 млн т нафтового еквіваленту.

Експерти вважали, що світова потреба у вугіллі зростатиме на 2,2 %, газу — на 2, 6 %, а нафти — на 1,9 %.

Приріст потреби в енергії у країнах-членах ОЕСР прогнозува-вся щорічно на 1 %, у країнах перехідної економіки— 1,5 %, в Китаї— 3,6 % і у решті світу— 3,5 %. Прогнозувалося, що у 2020 р. країни-члени ОЕСР споживатимуть близько 42 % всієї світової енергії. В 1995 році частка цих країн складала 54 %.

Виконані експертами розрахунки свідчать, що споживання енер-гії в світі протягом найближчих десятиліть збільшуватиметься. У 2020 р. світове споживання енергії збільшиться на 60 %. Попит на нафту становитиме 112,8 млн т щодоби (на початку XXI ст. він ста-новив 80 млн барелей). Споживання газу збільшиться вдвічі.

Обмеженість ресурсно-енергетичного потенціалу є вкрай ак-туальною глобальною проблемою світової економіки. Триває пошук альтернативних джерел. У Європейському Союзі усі краї-ни-члени повинні замінити традиційні енергоносії альтернатив-ними на 2 %, а до кінця 2010 р. — ще на 5,7 %.

Автомобіль, що працює на водні, вважається автомобілем майбутнього.