Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Енергетика та економіка 4.1.1. Історичний екскурс в енергетику : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

4.1. Енергетика та економіка 4.1.1. Історичний екскурс в енергетику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Нині 80 відсотків спожитої енергії людство продукує на комерційних засадах. Очевидно, світова енергетика почала розвиватися відтоді, як первісна людина здогадалася заготовити перший оберемок хмизу для підтримання вогню у багатті, запа-леному, наприклад, блискавкою. Згодом людина почала викорис-товувати для одержання потрібної їй енергії не лише біомасу (су-ху траву, солому, очерет, хмиз тощо), а й корисні копалини — вугілля, торф, нафту, газ, ядерні енергетичні матеріали тощо. Здавна люди навчилися використовувати енергію вітру та води, скажімо, для приведення в дію вітряків і водяних млинів. Порів-няно недавно розпочалася діяльність з акумуляції сонячної енер-гії і перетворення її на теплову або електричну та використання енергії, яку породжує внутрішнє тепло Землі.

Дерево було першим паливом, яке використала людина, і по-сідало чільне місце серед енергоносіїв багато тисячоліть. Терито-рії з помірним кліматом довго залишалися широко залісненими. Дерево, зокрема в Європі, було традиційно дешевим. Цього не можна сказати про аридні зони, де дерево завжди було дефіцит-

Розділ 4. Галузі світової економіки

ним і, отже, дорогим. До XVI ст. Європа втратила багато своїх лі-сів, дерево стало дорогим і його почали заміняти вугіллям. У де-яких країнах дерево ще й нині відіграє помітну роль в енергоба-лансі. Наприклад, у Швеції та Фінляндії частка деревного палива становить 17 % від усього використовуваного.

Нафта використовується людством багато тисяч років. Давні фінікійці і єгиптяни вживали її як ліки. Ще до нашої ери її вико-ристовували в Індії для освітлення і як паливо. У давні часи наф-ту використовували у факелах, її додавали при виготовленні цег-ли, нею просочували кошики та днища кораблів.

Виливи нафти у природних умовах на земну поверхню трап-лялися нечасто. В історії людства були випадки її видобутку за допомогою звичайних колодязів, але цей спосіб одержання нафти не можна вважати масовим. Нафти було небагато, затрати на її видобуток — значними, а використання — обмеженим. Ситуація змінилася, коли люди навчилися видобувати нафту зі свердловин. Спочатку це робилося у досить зручних місцях суші, потім — у віддаленіших, бо люди навчилися транспортувати нафту за до-помогою різних видів транспорту — водного, сухопутного та трубопровідного. Розвідавши в надрах морських просторів наф-тородовища, людство зуміло розв'язати низку непростих техніч-них проблем, а саме — видобувати нафту з-під морського дна і доставляти її на сушу.

До середини XX ст. серед енергоносіїв вугілля відігравало ос-новну роль. Згодом пальму першості у вугілля відібрали нафта і природний газ.

До жовтня 1973 р. тривала ера дешевої нафти, і здавалося, во-на не скінчиться. На заміну вичерпаним нафтородовищам прихо-дили нові зі справді казковими покладами цього енергоресурсу. Економічно розвинуті країни буквально купалися в дешевій наф-ті. Промисловість не мала стимулів для розроблення і викорис-тання енергоекономних пристроїв, устаткування й технологічних процесів.

Світова політична криза жовтня 1973 p., що виникла внаслідок чергового арабо-ізраїльського збройного конфлікту, приурочено-го до найбільшого єврейського свята «йомкіпур» (спокути), озна-чала кінець ери дешевого палива.

Індустріальний Захід був шокований. Вартість нафти підви-щилася до 250—300 дол. за 1 тонну. Економічно розвинені краї-ни Заходу вдалися до політики енергозбереження як до свого ро-ду додаткового джерела енергоресурсів. За кілька років у галузі енергозабезпечення Захід досягнув великих успіхів. Якщо до

кризи 1973 p. щорічні темпи збільшення енергоспоживання дося-гали 5 %, то надалі вони не перевищували 2 %. До середини 80-х років енергетична криза була подолана. Ціна 1 тонни нафти на світовому ринку знизилася приблизно до 100 дол.

Отже, країнам, що розвиваються, не вдалося диктувати умови індустріально розвинутим державам. В основі енергетичної кризи 70-х років XX ст. лежать чинники міжнародної політики, а не су-то економічні. Нафта, як відомо, є джерелом енергії, що не відно-влюється, але поки що нафти у світі достатньо для задоволення потреб людства.

Нині десять провідних промислово розвинутих країн світу споживають близько 70 % загальної кількості продукованої у сві-ті енергії. Хто ж її в основному виробляє? Це країни, що розви-ваються. Отже, напрошується простий висновок: енергоресурси виробляють ті, хто їх сам мало використовує.

Найбільшим енергоспоживачем світу є США. їх частка у сві-товому енергоспоживанні становить 25 %. На Росію припадає — 10 %, Китай — 89 %, Японію — 5,5 %, Німеччину — 7,3 %. По-казник України, Великої Британії, Франції, Канади та Індії зна-ходиться на рівні 3 відсотків.