Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Ямаиська валютна система : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5. Ямаиська валютна система


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Ямайська валютна система характеризується тим, що в ній формально відсутнє золото. Країни—учасниці системи не встановлюють золотого вмісту своїх валют і не обмінюють їх на золото. Втім, значна частина валютних резервів країн складається із золотих запасів.

Ямайська валютна система спрямовується на позбавлення до-лара статусу міжнародної (резервної) валюти. Історичний досвід довів, що навіть велика і сильна національна валюта не є доско-налим міжнародним платіжним засобом. Виникла потреба, щоб міжнародну торгівлю обслуговувала міжнародна валюта. Перед-бачалося, що такою валютою стануть «спеціальні права запози-чення — СПЗ, SDR».

«Большой знциклопедический словарь» у коротенькій нотатці (с. 1136) зазначає: «Спеціальні права запозичення (SDR, від англ. Special Drawing Rights), міжнародні резервні кредитно-розрахун-кові засоби країн—членів Міжнародного валютного фонду (МВФ), призначені для покриття дефіцитів їхніх платіжних балансів, створені в 1970 р.».

Однак СПЗ не стали справді міжнародною валютою. їх частка в урегулюванні міжнародних розрахунків не перевищувала на-прикінці XX ст. 5 %. Долар де-факто зберігав своє становище ре-зервної валюти.

«Большой знциклопедический словарь» містить (с. 1429) і та-ку нотатку: «Ямайської угоди, домовленостей про основні прин-

ципи формування нової світової валютної системи замість Брет-тон-Вудської системи золотовалютного стандарту досягнуто на нараді країн—учасниць МВФ у Кінгстоні (Ямайка) в 1976 р. Ямайська угода проголосила «спеціальні права запозичення» ба-зою нової валютної системи, юридично закріпила демонетизацію золота, узаконила режим «плаваючих» валютних курсів».

За умовами Ямайської угоди валютний курс, як і будь-яка ін-ша ціна, визначається ринковими силами — тобто попитом і пропозицією. Держави мають можливість впливати на динаміку валютних курсів, вдаючись до продажу чи закупівлі валют, тобто ця валютна система створює певні можливості для управління валютними курсами.

Валютний курс має ще й іншу назву — обмінний. Це кількісне співвідношення, за яким валюта однієї країни обмінюється на ва-люту інших країн.

Вирізняють три види валютних курсів:

1.         Фіксований (офіційно встановлене співвідношення між на-ціональними валютами на основі їх взаємного паритету).

2.         Такий, що коливається (курс, що вільно змінюється під дією попиту і пропозиції).

3.         Такий, що плаває (різновид курсу, що плаває, який викорис-товує механізм валютного регулювання).

Попит і пропозиція на міжнародному валютному ринку зале-жить від:

•          обсягів взаємної торгівлі між країнами;

•          масштабів інфляції та економічної кон’юнктури країни;

•          купівельної спроможності кожної національної валюти. «Кошиковий» спосіб визначення валютного курсу недоскона-

лий (адже структура споживання товарів і послуг, що входять у кошик, різна в різних країнах). На жаль, досконалішого способу ще не винайдено.

У разі зниження курсу національної валюти виграють експор-тери. Якщо ж валютний курс коливається, то завжди хтось ви-грає, а дехто програє.

Валюта може бути:

♦          Замкнутою (неконвертованою).

♦          Частково конвертованою.

♦          Повністю конвертованою.

Резервна валюта — це національні кредитно-грошові засоби провідних країн—учасниць світової торгівлі. Така національна валюта використовується центральними банками інших країн для накопичення і зберігання резервів для міжнародних розрахунків.

Заходи прямого регулювання валютного курсу:

•          політика облікової ставки центрального банку;

•          валютна інтервенція.

Опосередкований вплив держави на валютний курс пов'я-зується зі здійсненням заходів щодо стабілізації грошово-кре-дитної та фінансової систем.