Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Паризька валютна система : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.2. Паризька валютна система


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Першою світовою валютною системою була золотомо-нетна. Вона стихійно склалася в XIX ст. На Паризькій конферен-ції, що відбулася в 1867 p., золото було визнане як єдина форма світових грошей.

«Большой знциклопедический словарь» зазначає таке (с. 426): «Золотовалютний стандарт — світова валютна система, за якої зв'язок валют окремих країн із золотом здійснюється опосеред-ковано — через обмін на валюту, яка зберігає обмін на золото. 3 огляду на провідну роль долара система золотовалютного стан-дарту фактично була золотодоларовим стандартом. Формування золотовалютного стандарту почалося в 30-х роках XX ст. і закін-чилося на зламі 50—60-х років; юридично оформлена на Брет-тон-Вудській конференції 1944 року. Наприкінці 60-х років за-йшла в суперечність з інтернаціоналізацією світового господар-

ства, що посилювалася, і на початку 70-х років припинила існу-вання».

Для золотомонетного стандарту властиві:

•          вільне карбування золотих монет;

•          стабільний золотий вміст грошової одиниці;

•          обмін валют різних країн, спираючись на масу відповідних золотих монет;

•          вільне пересування золота між країнами;

•          вільний обмін паперових і кредитних грошей на золото.

Ось як описано золотомонетний стандарт у коротенькій нота-

тці в «Oxford Paperback Encyclopedia» (с. 585):

«Золотий стандарт — валютна система (monetary system), за якої уряд країни готовий обмінювати валюту на золото на вимогу (on demand) і за оголошеною ціною. Курси валют для валют кра-їн—членів є обов'язково фіксованими. Кожна держава (authority) мусить мати певні запаси золота для виконання своїх зобов'я-зань. У 1821 р. Великобританія стала першою країною, яка за-провадила офіційний золотий стандарт. Десь через півсотні років й' приклад наслідували Франція, Німеччина та США. До 1900 р. провідні країни світу прийняли золотий стандарт. Його було припинено (to suspend) під час Першої світової війни з огляду на труднощі з перевезенням золота в умовах війни (wartime) та від-новлено у 1925 р. Від нього повністю відмовилися у 1931 р. Ніде в світі золотий стандарт не діє нині».

Золотомонетний стандарт зумовив значне збільшення суспі-льних витрат у зв’язку з розширенням виробництва і торговель-ного обігу. Як дорослій людині тісно в дитячому костюмчику, так само і золотомонетному стандарту на початку XX ст. стало тісно в економіці як окремо взятих країн, так і світу загалом. Кредитні гроші неминуче витісняли золото з обігу.

Під час Першої світової війни обмін банкнот на золото було припинено всередині країн. Було також заборонено вивозити зо-лото. Запроваджувалася широка емісія паперових грошей, не за-безпечених золотом, що призвело до спалаху інфляції. Система золотомонетного стандарту була зруйнована.