Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Міждержавне суперництво у сфері науки і техніки 1.5.1. Технологія — показник світової могутності : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.5. Міждержавне суперництво у сфері науки і техніки 1.5.1. Технологія — показник світової могутності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

У книзі автора цих рядків — «Патентно-лицензионная работа», яку 1996 року опублікувало київське видавництво «Бли-цинформ», дві лекції були присвячені впливу західної технології

на технічний прогрес СРСР. Там йшлося про справи. Окрім справ, викликають зацікавленість і слова. Тому у цьому підрозді-лі мова піде про точки зору американських державних діячів, біз-несменів та науковців щодо технічного розвитку країни, яку сво-го часу 40-й президент США — Рональд Рейган назвав «імперією зла». Матеріал зазначених двох лекцій переконливо свідчить про те, що СРСР став «імперією зла» не в останню чергу завдяки американській техніці, проданій Країні Рад. У зв'язку з цим зга-дується старогрецьке висловлювання, яке не втратило своєї акту-альності і нині: «Боги карають нас здійсненням наших же мрій». Хотілося ж американським бізнесменам одержати^ прибуток від продажу своєї техніки товаришеві Джугашвілі, то Йосип Віссарі-онович не забарився використати шанс, наданий йому. СРСР впродовж лічених років став не просто індустріальною, а воєнно-індустріальною державою, яка згодом перетворилася у найнебез-печнішого суперника США.

В. I. Ленін свого часу зазначав, що капіталіст ладен продати і вірьовку на якій його повісять. Ці ленінські слова відомі і на За-ході. Знання цього мудрого зауваження все ж не зашкодило аме-риканським підприємцям продати те, що хотіли радянські біль-шовики. Очевидно, коли у сфері бізнесу є попит, то пропо-зиція — неминуча. Радянська індустріалізація має американо-західно-європейські технічні підвалини.

Та й нині у світі наміри властей обмежити потік технологій, встановити контроль над ним, як правило, не викликають ентузі-азму поміж ділової громадськості. Слід пам'ятати, що уряди і бі-знесмени можуть мати діаметрально різні погляди на одні й ті ж речі.

Точки зору, які згадуються у цьому підрозділі, припадають на період, який був попередником того, що перший і останній пре-зидент СРСР Михайло Сергійович Горбачов назвав «перебудо-вою». Тобто мова йде про часи найбільшої могутності СРСР піс-ля яких він розпочав деградувати. Ті часи були періодом, коли США й СРСР виступали, так би мовити, в одній ваговій категорії, тобто були «супердержавами». їх різнила належність до проти-лежних соціально-економічних систем — капіталізму й соціаліз-му. Історія переконливо довела, що ворогувати і суперничати можуть не лише держави різних систем, але одних і тих же. Мо-жна дискутувати про те у якому випадку гострота протистояння є глибшою.

Скрізь у цьому світі існує суперництво — і поміж державами, і поміж людьми. Скрізь є лідери та аутсайдери. Для досягнення

лідерства використовуються ті чи інші заходи і засоби. В історії ніколи не було часів коли б держави між собою не ворогували. Предметом суперечок і конфліктів могло стати будь-що. Війни виникали, навіть, за результатами футбольного поєдинку. Держа-ви суперничали й у сфері технологій. Стародавній Китай знав технологію виготовлення шовку, але не ділився нею з іншими країнами. Інші країни володіли своїми секретами і докладали зу-силь, щоб їхнє таке монопольне становище зберігалося якомога довше. Винахідників вбивали, переманювали і викрадали. За пе-редачу (чи розголошення) технічних секретів присуджувалася смертна кара. Творці техніки одержували статус національних героїв. Найактуальніші технічні досягнення спершу використо-вувалися, передусім, у воєнній сфері. Еволюція зброї та захисту від неї є досить гарним дзеркалом технічного поступу.

Людське суспільство без технічного прогресу існувати не мо-же. Людина створила техніку, бо не може без неї досягти те, що хоче. У пісні співається:

«Дивлюсь я на небо

Та й думку гадаю

Чому я не сокіл?

Чому не літаю?»

Відповідь проста, — тому що людина за силою своїх м'язів у 72 рази слабша за птахів. Якби м'язи людини були такими силь-ними як у птаха, то вона б літала. Техніка надолужує те, що лю-дині бракує.

He виключено, що техніка колись знищить людину. Якось жу-рналіст запитав Альберта Ейнштейна про те яка зброя буде вико-ристовуватися у III світовій війні. Вчений відповів, що за Третю війну не знає, але знає, що у Четвертій — лук і стріли.

Наука і техніка завжди були в історії людства. Зрозуміло, що їх масштаби не були співставними з сучасними. Хто мав більше технічних знань, — той і був сильнішим.

Негайно після закінчення Другої світової війни технологія ще не вважалася важливим інструментом. У відомому «плані Мар-шала» на технологію припадало менше, ніж 1,5 відсотки від зага-льної суми допомоги, наданої СПІА для відбудови зруйнованого війною господарства Європи.

У книзі «Technology Transfer in the U. S. Foreign Policy» (N. Y., 1976) зазначалося, що наприкінці 1950-х років технологія як у цивільних, так і військових галузях перетворилася у новий пока-зник світової могутності. У кого технології більше і у кого вона краща, — той і пан.

Нагадаємо читачеві, що згадані часи — це період розгортання ракетно-ядерного потенціалу, автоматизації і комп'ютеризації виробництва, початку освоєння Космосу. Світ вступав в епоху науково-технічної революції. Як казали за радянських часів — наука стала безпосередньою продуктивною силою.

Радянське керівництво знало, що без науки і техніки немож-ливо досягти стратегічної зверхності соціалізму над капіталіз-мом. Найвищі керівники СРСР були, як правило, людьми з ви-щою технічною освітою. Це помічали і на Заході. Красномовним визнанням технічних досягнень Радянського Союзу була термі-нова перебудова управління науково-технічним розвитком США, виконана негайно після запуску 4 жовтня 1957 року першого у світі радянського штучного супутника Землі.

Злякавшись науково-технічного відставання і мобілізувавши належні ресурси, американці настільки успішно просунулися у технічній сфері, що за допомогою лазерних пристроїв читали розмови, які вели у кремлівських кабінетах радянські керівники. Кажуть, що це вдавалося зробити шляхом фіксації непомітного людському окові коливання шибок у вікнах, яке відбувається під час розмови у кімнаті.

Про читання радянськими розвідниками розмов у Білому домі у Вашингтоні інформації не було, але інші досягнення радянсь-ких розвідників місце мали. У розвідувальних органах СРСР пра-цювали кілька тисяч офіцерів-аналітиків, які опрацьовували захі-дну технічну інформацію. 90 % радянських потреб у технічній інформації задовольнялося з відкритих джерел інформації. В СРСР щорічно опрацьовувалося 1,5 млн статей з 35 тисяч пері-одичних видань 125 країн світу на 65 мовах. Радянські фахівці опрацювали всі 80 тисяч урядових наукових звітів, що були де-поновані у СІПА у Національній службі технічної інформації. Американські фахівці вважали, що 70 % військової технології Заходу дістали секретні служби СРСР та інших соціалістичних країн.

Доводилося чути інформацію і про те, що попереднє примі-щення американського посольства у Москві споживало стільки електроенергії скільки пересічне радянське містечко з 10-ти-сячним населенням.

Оскільки наука вимагає не лише жертв, але й фінансів, то по-між країнами світу розгорталося змагання, — хто більше зможе витратити на розвиток науки і хто вагоміших результатів досягне.

Країни, які не мають науки, — не мають і свого голосу у розв'язанні питань науково-технічного прогресу. Вони роблять

те, що їм звелять. Ця теза цілком співпадає із зауваженням імпе-ратора Наполеона про те, що народ, який не годує свою армію, — годує чужу.