Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4.2. Науково-технічна революція і економічна діяльність : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.4.2. Науково-технічна революція і економічна діяльність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Науково-технічна революція — досить складне і ши-роке явище. Розглянемо її аспекти, що безпосередньо стосуються міжнародної економіки.

Науково-технічна революція зробила людину могутньою у її взаємодії з природою. Людина перетворилася на велетня, який може знищити весь навколишній світ і себе разом з ним. Тоді як упродовж усієї попередньої історії людина могла змінювати при-роду, обмежено впливати на довкілля, але не могла його знищу-вати.

Що стосується територіальної організації виробництва, то відбулася переорієнтація матеріаломістких галузей промислово-сті. Якщо раніше вони «прив'язувалися» до джерел сировини, то нині орієнтуються на ринки збуту своєї продукції. Практика засвідчила, що країни можуть мати потужну енергетику і важку промисловість, не маючи власних запасів енергетично-паливної сировини.

Територіальне поєднання освіти, науки і наукомістких вироб-ництв стало типовою ознакою провідних промислових районів країн з високорозвиненою ринковою економікою. З'явилися тех-нополіси — територіальні зони, де масштабно поєднуються ці три елементи.

Всесвітньо відомою стала, наприклад, Кремнієва Долина (Silicon Valley) — промисловий регіон у графстві Санта Клара (Каліфорнія, СПІА). Відома як виробник високотехнологічної продукції. Свою назву регіон одержав з огляду на те, що кремній є основою сучасної електроніки.

Науково-технічна революція сприяла високій територіальній концентрації виробництва і населення. Якщо раніше більшість жителів Землі проживали у сільській місцевості, то впродовж останніх десятиліть посилилася урбанізація — процес зосере-дження населення, економічного і культурного життя в містах.

Водночас науково-технічна революція прискорила процес ін-тернаціоналізації економічної діяльності. Це означає, що еконо-міки країн світу розвиваються не ізольовано з епізодичним вихо-дом на міжнародний ринок, а функціонують у постійній взаємодії суб’єктів господарювання як у межах країн, так і з відповідними суб’єктами інших держав світу.

Фахівці вважають, що станом на 1950 р. Японія за своїм тех-нічним рівнем відставала від США на 20—30 років. Протягом 1950—1960 pp. за кордоном було закуплено близько 2 тисяч лі-цензій, інтенсивно використовувалися загальнодоступні джерела зарубіжної науково-технічної інформації, розширювалися націо-нальні наукові дослідження. Як результат — Японія подолала відставання і на багатьох ділянках є лідером світової науки і тех-ніки.