Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Науково-технічна революція і міжнародна передача технологіи 1.4.1. Поняття «науково-технічна революція» : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.4. Науково-технічна революція і міжнародна передача технологіи 1.4.1. Поняття «науково-технічна революція»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Приблизно в середині 60-х років XX ст. у літературі, на радіо і телебаченні почали інтенсивно вживати вираз «науково-технічна революція». Слово «революція» французького похо-дження і означає докорінний переворот, глибокі якісні зміни у розвитку явищ природи, суспільства або пізнання. Науково-тех-

нічну революцію (НТР) розуміють як докорінне перетворення продуктивних сил на основі перетворення науки на провідний чинник розвитку суспільства, на безпосередню продуктивну силу.

Нагадаємо, що продуктивними силами суспільства є сукуп-ність засобів виробництва та людей, що приводять їх у рух.

Протягом XVIII—XIX ст. людство досягло великих успіхів у розвитку машинної промисловості. Продукцію на фабриках і за-водах почали виробляти переважно не вручну, а за допомогою машин. На них працювали робітники, які мали належну кваліфі-кацію. Робітниками керували кваліфіковані інженери і менеджери.

Протягом останніх 2—3 тисячоліть людство розвивало науку і використовувало досягнуті нею результати для задоволення по-треб суспільства. Отже, наука і техніка існують уже давно. Що ж сталося в середині XX ст., внаслідок чого світ заговорив про нау-ково-технічну революцію?

А сталося ось що. Наука почала розвиватися значно інтенсив-ніше, ніж раніше, її досягнення стали використовувати швидше і ширіпе. Інакше кажучи, зверталися до науки для вирішення іс-нуючих проблем не час від часу, а на постійній основі. Суспільс-тво зрозуміло, що хоча розвиток науки потребує чимало коштів, та без неї втрати суспільства будуть ще більшими.

У минулому практика часто випереджала науку, яка змушена була обґрунтовувати вже відомі людству речі і явища. Нині ж на-ука значно випереджає практику.

Поштовхом до науково-технічної революції була Друга світо-ва війна 1939—1945 pp. Війна стимулювала пошук нових засобів ії ведення та швидкі темпи їх впровадження. Наприклад, у СПІА досить оперативно й у великій таємниці було створено атомну бомбу, яку 2 і 9 серпня 1945 р. випробували, скинувши на япон-ські міста Хіросіму і Нагасакі.

Найважливіші ознаки науково-технічної революції:

•          відкриття і використання нових видів і джерел енергії (атомної, термоядерної тощо);

•          автоматизація і пов'язана з нею кібернетизація виробництва;

•          широке використання на виробництві, в управлінні і науці електронно-обчислювальноїтехніки;

•          відкриття способів створення матеріалів з наперед заданими властивостями, які не існують у природі;

•          упровадження принципово нових, переважно фізико-хіміч-них методів і технологій;

•          проникнення науки у мікросвіт — структуру елементарних частинок матерії;

•          освоєння космосу;

•          органічне поєднання науки і виробництва.

Для сучасної НТР притаманне значне скорочення термінів впровадження науково-технічних розробок від їх лабораторної стадії у серійне виробництво. Такий шлях свого часу тривав 112років для фотографії, близько 80 — для електрики. XX сто-ліття виявилося складнішим. Йому було достатньо 12 років для телебачення, 6 — для атомної бомби, 5 — для транзисторів, 3 — для інтегральних мікросхем.

У літературі зустрічаються дані про те, що середній термін впровадження науково-технічних розробок становить: у Япо-нії — 2—3,5 року, у СІПА — 5—7 років, у Франції — 8—10 років.