Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили 1.3.1. Основні демографічні показники : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.3. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили 1.3.1. Основні демографічні показники


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Наприкінці епохи палеоліту (15 тис. років до н. е.) кі-лькість населення Землі становила 3 млн чол., а до кінця неоліту (2 тис. років до н. е.) вона збільшилася до 50 млн чол.

Для того щоб населення планети досягло 1 млрд чол., потрі-бен був проміжок часу від виникнення людства і до 1850 р. Дво-мільярдного населення планета досягла за 80 років — на 1930 p., т’имільярдного— за 30 років, у 1960 р. Четвертий мільярд зявився за 16 років — у 1976 p., а п’ятий — за 11 років, у 1987 р. Через сповільнення темпів народжуваності шестимільярдної по-значки населення планети досягло за 12 років.

У табл. 3 наведено дані про збільшення кількості населення Землі від появи людини до наших часів, а також прогноз кількос-ті населення планети на 2050 р.

Таблщя 3

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

 

Рік                   Рік                   Рік                   Рік      

1          200      1920    1860    1985    4845    1996    5800

1000    275      1930    2070    1990    5246    1997    5880

1250    375      1940    2295    1991    5385    1998    5950

1500    420      1950    2500    1992    5480    1999    6030

1700    615      1960    3050    1993    5544    2000    6100

1800    900      1970    3700    1994    5607    2050    11 000

1900    1625    1980    4450    1995    5734               

11 жовтня 1999 р. у столиці Боснії і Герцеговини м. Сараєво народилася дитина, яка вважається 6-мільярдним жителем плане-ти. Генеральний секретар ООН Кофі Аннан відвідав маму і дитя в пологовому будинку і поздоровив їх. У 10 найчисленніших за кількістю на’елення країнах світу проживає 2/3 планетарного людства. У пяти країнах світу — Китаї, Індії, США, Індонезії та Бразилії зосереджена половина населення Землі. «Демографіч-ному вибуху» передусім сприяє «третій світ» — бідні народжу-ють бідних. Урбанізація, тобто збільшення міст і міського насе-лення, значною мірою зумовлена збільшенням кількості населен-ня. Надмірна кількість населення стримує економічне зростання,

вичерпує природні ресурси і руйнує довкілля. Існують два основ-ні напрями демографічної політики:

•          підвищення народжуваності (притаманний економічно роз-виненим країнам);

•          зниження народжуваності (зустрічається у країнах, що роз-виваються).

Найвищими темпами збільшується населення Африки — що-року на 3 %. Кенійська жінка в середньому народжує 7 разів. «Демографічному вибуху» сприяють не лише високі темпи наро-джуваності, а й сповільнення темпів смертності населення плане-ти. Очікується, що у 2025 р. кількість населення становитиме 8,5 млрд чол. (табл. 4).

Таблщя 4

РЕГЮНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

Регіон Чисельність, млн. чол.         Темпи росту, %         Темпи народжу-

ваності, чол. на 100 чол.      Темпи

смертності, чол.

на 100 чол.

 

                                                                                             

Світ за-галом 5734    8188    1,65     0,94     25,7     17,6     9,2       8,2

Африка           878      1495    2,87     1,74     42,3     24,1     13,8     6,7

Азія     3247    4758    1,73     0,89     25,9     17,0     8,5       8,1

Америка         773      1035    1,49     0,72     21,9     15,3     7,3       8,2

Європа           807      863      0,45     0,15     14,4     13,0     9,8       11,5

Австра-лія й Океанія            29        36        1,57     0,59     19,3     15,0     7,8       9,1

1 січня 2007 р. на планеті проживало 6,6 млрд чол. Щосекунди на Землі з'являється 2,6 нових жителів. Це означає, що щотижня населення Землі збільшується на 1,5 млн чол., а впродовж ро-ку — на понад 80 млн чол.

Очікувалося, що 7-мільярдну позначку населення Землі подо-лає 2013 року. Це означатиме, що чисельність населення планети за сто років зросла вчетверо.

Нинішній приріст населення на 98 % виконується за рахунок країн, що розвиваються.

Прогнози експертів ООН зазначили, що населення планети 2025 року сягне 7,9 млрд чол., а до 2025 року зросте до 9,1 млрд чол. (табл. 5).

Таблщя 5

СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ 2006 РОКУ У РЕГЮНАХ СВІТУ ПРОЖИВАЛА ТАКА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

Частина світу Кількість населення, млн чол          Відсоток від загальної кількості Землі

Азія     3968    58

Африка           924      13

Європа           732      11

Центральна Америка           566      8

Південна Америка    378      5

Північна Америка     332      5

Океанія і Австралія   33        0,5

У щорічній доповіді комітету у справах народонаселення Єв-ропейського Союзу, опублікованій 14 липня 2007 p., зазначалося, що чисельність населення Африки на початок 2007 р. складала 924 млн чол. Щорічні темпи приросту сягали 2,3 %. Якщо вони збережуться, то до 2050 р. на цьому континенті буде 2 млрд чол. Населення. Нині половина жителів Африки — люди, молодші за 20 років. Там лише 3 % людей, чий вік перевищує 65 років.

Якщо нинішні темпи народжуваності збережуться, то, за під-рахунками експертів ООН, через триста років кількість населення земної кулі становитиме катастрофічну цифру— 13 трлн чол., тобто у 20 тисяч разів перевищуватиме нинішню кількість. Коли б вдалося забезпечити ситуацію, що кожна жінка народжуватиме по двоє дітей, то кількість населення Землі становила б через триста років 9 млрд чол. Чверть населення земної кулі прожива-тиме в Африці. Найбільшими за кількістю населення країнами світу будуть Індія, Китай та США. Середній вік планетарного на-селення збільшиться з 26 до 50 років.

Цікаво, що більшість міст-гігантів світу належать саме краї-нам, що розвиваються. Наприклад, з 25 найбільших міст світу лише чотири розташовані у групі економічно розвинутих країн.

У Лімі, Бангкоку, Багдаді, Буенос-Айресі проживає понад 40 % населення відповідних країн.

Вчені з двох університетів США, — Джорджії і Швнічної Ка-роліни, підрахували, що 23 травня 2007 p. у містах світу прожи-вали 3 303 992 253 чол., а у селах — 3 303 866 404 чол. Зазначе-ного дня міське населення планети вперше перевищило сільське.

Нині населення планети спілкується трьома тисячами мов, не враховуючи діалектів. Дві третини населення Землі говорить тринадцятьма найпоширенішими мовами. Китайська мова рідна для 1,1 млрд чол., англійська— 430 млн чол., хінді та урду — 320 млн чол., іспанська— 290 млн чол., російська— 220 млн чол. Офіційними мовами ООН є китайська, англійська, іспанська, російська, арабська і французька.

Розділ 25-й «Окремі зіставлення по країнах світу» «Статисти-чного щорічника України» містить таблиці:

«Територія і кількість населення»;

«Загальний коефіцієнт народжуваності населення»;

«Загальний коефіцієнт смертності населення»;

«Загальний коефіцієнт природного приросту населення»;

«Очікувана тривалість життя при народженні».

Дані охоплюють кілька десятків країн світу і відображають динаміку відповідних показників впродовж ряду років. Рекомен-дуємо користуватися цим офіційним джерелом інформації.