Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5383780a71455c2d0461f029b7e8100e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

 

Передмова                 3

Розділ 1. Сучасні тенденціїта проблеми розвитку

міжнародної економіки                    5

1.1.      Виникнення і розвиток світового господарства   5

1.1.1.   Зародження світового господарства                      5

1.1.2.   Остаточне формування світового господарства   8

1.1.3.   Основні поняття міжнародної торгівлі                  8

1.1.4.   Теорії міжнародної торгівлі              15

1.2.      Глобалізація світової економіки                  20

1.2.1.   Загальні ознаки глобалізації             20

1.2.2.   Глобалізація фінансів                       20

1.2.3.   Транснаціональні корпорації                      22

1.2.4.   Прямі зарубіжні інвестиції та інші форми міжна-родного руху капіталу             24

1.2.5.   Міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та послугами                   29

1.2.6.   Глобалізація третинного сектора економіки                     33

1.2.7.   Глобалізація управлінських функцій                      34

1.2.8.   Глобалізація туризму                        35

1.2.9.   Глобалізація проблем навколишнього середовища          37

 

1.2.10. Міжнародна економічна інтеграція                        40

1.2.11. Глобалізація і Україна                      50

1.3.      Населення планети і міжнародна міграція робо-

чої сили                     51

1.3.1.   Основні демографічні показники               51

1.3.2.   Міграція населення у минулому і нині                   55

1.3.3.   Основні тенденції у міграції робочої сили             57

1.4.      Науково-технічна революція і міжнародна пере-

дача технологій                     58

1.4.1.   Поняття «науково-технічна революція»                58

1.4.2.   Науково-технічна революція і економічна діяль-ність                 60

1.4.3. Міжнародний обмін технологіями               61

1.5. Міждержавне суперництво у сфері науки і тех-

ніки                 65

1.5.1.   Технологія — показник світової могутності                      65

1.5.2.   Науково-технічні досягнення і недоліки СРСР...  69

Контрольні питання            75

Розділ 2. Світова валютна система                        78

2.1.      Історичний екскурс              78

2.2.      Паризька валютна система             80

2.3.      Генуезька валютна система            81

2.4.      Бреттон-Вудська валютна система                        82

2.5.      Ямайська валютна система             83

2.6.      Європейська валютна система                   85

Розділ 3. Україна і глобальні інтеграційні процеси ...       91

3.1.      Україна — Світова організація торгівлі                 91

3.2.      Україна — Європейський Союз                 98

3.3.      Україна — Співдружність Незалежних Держав   105

Контрольні питання            113

Розділ 4. Галузі світової економіки             115

4.1.      Енергетика та економіка                  115

4.1.1.   Історичний екскурс в енергетику               115

4.1.2.   Європейська енергетична хартія                117

4.1.3.   Перспективи енергетики світу                   119

4.2.      Видобуток енергоносіїв                   120

4.2.1.   Нафтовидобувна промисловість                120

4.2.2.   Газовидобувна промисловість                   122

4.2.3.   Вугільна промисловість                   124

 

4.3.      Електроенергетика               125

4.4.      Гірничовидобувна і лісова галузі промисловості  133

 

4.4.1.   Гірничовидобувна промисловість             133

4.4.2.   Лісова промисловість                      134

 

4.5.      Загальні тенденції розвитку обробних галузей промисловості               136

4.6.      Чорна і кольорова металургія                      137

 

4.6.1.   Чорна металургія                  137

4.6.2.   Кольорова металургія                      139

4.7.      Машинобудування               140

4.7.1.   Загальні дані про машинобудування                      140

4.7.2.   Автомобілебудування                      141

4.7.3.   Електроніка               142

4.7.4.   Інші галузі машинобудування                     142

4.8.      Хімічна і легка промисловість                     143

4.8.1.   Хімічна промисловість                    143

4.8.2.   Легка промисловість                        144

4.9.      Загальні тенденції розвитку сільського госпо-

дарства                      145

4.9.1.   Типи сільськогосподарського виробництва                     145

4.9.2.   «Зелена революція» і «біотехнологічна революція»                     146

4.9.3.   Проблема голоду                  147

4.10.    Рослинництво                      148

4.10.1. Зернові культури                  148

4.10.2. Технічні культури                 150

4.10.3. Виноградарство і садівництво                    151

4.10.4. Тропічні культури                 154

4.11.    Тваринництво                      166

4.11.1. Скотарство та інші галузі                 166

4.11.2. Рибництво і рибальство                  167

4.11.3. Птахівництво                        168

4.11.4. Шовківництво                      169

4.11.5. Бджільництво                       169

 

4.12.    Агропромисловий комплекс                      170

4.13.    Транспорт світу                    171

 

4.13.1. Загальна характеристика світового транспорту    171

4.13.2. Автомобільний транспорт              172

4.13.3. Залізничний транспорт                   173

4.13.4. Трубопровідний транспорт             176

4.13.5. Водний транспорт               176

4.13.6. Повітряний транспорт                     178

5.1. Загальний огляд країн Європи                        183

5.1.1.   Фізико-географічні та історико-політичні особли-вості              183

5.1.2.   Населення                 187

5.1.3.   Економіка                  188

5.2.      ^ЯГЯЛЬНИИ ОГЛЯД ІСраІН г\мєрики                190

5.2.1.   Фізико-географічні та історико-політичні особливості                190

5.2.2.   Населення                 196

5.2.3.   Економіка                  197

5.3.      Загальний огляд країн Азії               202

5.3.1.   Фізико-географічні та історико-політичні особли-вості              202

5.3.2.   Населення                 206

5.3.3.   Економіка                  206

5.4.      Загальний огляд країн Африки                   208

5.4.1.   Фізико-географічні та історико-політичні особли-вості              208

5.4.2.   Населення                 211

5.4.3.   Економіка                  212

5.5.      Загальний огляд Австралії та країн Океанії ....      214

5.5.1.   Фізико-географічні та історико-політичні особли-вості Австралії                     214

5.5.2.   Фізико-географічні та історико-політичні особли-вості Океанії             217

5.5.3.   Населення Австралії             218

5.5.4.   Населення Океанії                218

5.5.5.   Економіка Австралії              219

5.5.6.   Економіка Океанії                 221

Контрольні питання            222

Англо-український глосарій                        224

Тести              253

Ключі до тестів                     269

Список викорисіаної та рекомендованої літератури                    270

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ДАХНО Іван Іванович

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 19.10.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17,5.

Наклад – 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5383780a71455c2d0461f029b7e8100e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0