Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

 

1.         Регіон за назвою «Родючий півмісяць» знаходився у да-

внину:

а)         Центральній Америці;

б)         у Китаї;

в)         на Близькому Сході;

г на території Індії.

2.         Виокремлення купецтва відбулося під час такого вели-

кого суспільного поділу праці:

а)         першого;

б)         другого;

в)         третього;

г четвертого.

3.         Гроші виникли під час такого великого суспільного по-

ділу праці:

а)         першого;

б)         другого;

в)         третього;

г четвертого.

4.         Епоха великих географічних відкриттів розпочалася в:

а)         XIV ст.;

б)         XV ст.;

в)         XVI ст.;

г)         XVII ст.

5.         Великі географічні відкритті тривали

а)         50 років;

б)         100 років;

в)         200 років

г)         300 років.

6.         Світовий ринок є поняттям:

а)         вужчим, ніж «світове господарство»;

б)         тотожним поняттю «світове господарство»;

в)         ширшим ніж поняття «світове господарство»;

г)         яке зовсім не стосується поняття «світове господарство».

7.         Поняття «міжнародні економічні зв’язки» є поняттям:

а)         вужчим, ніж поняття «міжнародна торгівля»;

б)         ширшим, ніж поняття «міжнародна торгівля»;

в)         тотожним поняттю «міжнародна торгівля»;

г)         яке зовсім не стосується поняттжшіжнародна торгівля».

8.         До основних функцій мита не належить:

а)         фіскальна;

б)         захисна;

в)         балансувальна;

г)         факторингова.

9.         Вартість нетарифних бар’єрів розраховують як еквівалент:

а)         адвалорного мита;

б)         комбінованого мита;

в)         специфічного мита;

г)         альтернативного мита.

10.       Митні тарифи не класифікуються за:

а)         напрямом руху товарів;

б)         способом встановлення тарифів;

в)         країною походження товару;

г)         рівнем їх досконалості.

11.       Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі не

вимірюють:

а)         часткою тарифних позицій, на які поширюються нетарифні обме-

ження;

б)         часткою вартості експорту чи імпорту, яка охоплена нетарифни-

ми обмеженнями;

в)         співвідношенням цін світового ринку і внутрішніх цін, що зазна-

ють експортних або імпортних обмежень;

г)         жодними вартісними показниками.

12.       До нетарифних методів регулювання зовнішньої торгі-

влі не належать:

а)         ембарго;

б)         квоти;

в)         ліцензування;

г)         оподаткування іноземних товарів на внутрішньому ринку.

13.       Методами прихованого протекціонізму не є:

а)         технічні бар'єри;

б)         внутрішні податки і збори;

в)         державні закупівлі товарів і послуг;

г)         ліцензування.

14.       До регулювання міжнародної торгівлі не застосовують

такий режим:

а)         нації найбільшого сприяння;

б)         національний;

в)         преференційний;

г)         нації найменшого сприяння.

15.       До фінансових методів зовнішньоторговельної політи-

ки не належать:

а)         субсидії;

б)         факторинг;

в)         експортні кредити;

г)         демпінг.

16.       Англійський економіст Адам Сміт жив і творив ра-

ніше ніж:

а)         Д. Х'юм;

б)         Д. Рікардо;

в)         Т. Ман;

г)         меркантилісти.

17.       Ознакою транснаціональної компанії не вважається:

а)         реалізація продукції більше, ніж в одній країні;

б)         розміщення підприємств в двох чи більше країнах;

в)         відсутність у неї виробничої діяльності;

г)         працевлаштування у ній резидентів різних країн.

18.       Немає такого типу транснаціональних компаній:

а)         горизонтально інтегрованих;

б)         уніфікованих;

в)         вертикально інтегрованих;

г)         диверсифікованих.

19.       До політики заміщення експорту вдавалися:

а)         економічно розвинені країни;

б)         країни соціалістичного табору;

в)         країни «третього світу», що здобували незалежність;

г)         європейські країни з середнім рівнем економічного розвитку.

20.       Міжнародну торгівлю послугами не можна регулювати

шляхом встановлення обмежень на:

а)         пересування надавачів послуг;

б)         пересування споживачів послуг;

в)         діяльність зарубіжних фірм, що надають послуги за кордоном;

г)         створення на внутрішньому ринку філіалів іноземних компаній з

надання послуг.

21.       Найвищою формою міжнародної економічної інтег-

рації є:

а)         зона вільної торгівлі;

б)         митний союз;

в)         економічний і валютний союз;

г спільний ринок.

22.       Найнросі ііпон» формою міжнародної економічної інтег-

рації є:

а)         митний союз;

б)         зона вільної торгівлі;

в)         спільний ринок;

г економічний і валютний союз.

23.       На початку липня 1947 року план надання Сполучени-

ми Штатами Америки допомоги Європі у відбудові зруйнова-

ного війною господарства виклав:

а)         Ф. Рузвельт;

б)         Г Трумен;

в)         Дж. Маршалл;

г Дж. Кеннан.

24.       Ідею створення наднаціональної організації у сфері ву-

гілля і сталі запропонував:

а)         В. Черчілль;

б)         Ж. Монне;

в)         Ш. де Голль;

г Г. Вільсон.

25.       Паризький договір про утворення Європейського

об’єднання вугілля і сталі було укладено у травні:

а)         1948 p.;

б)         1949 p

в)         1950 р.;

г)         1951 р.

26.       Договір про утворення «Спільного ринку» було укла-

дено 25 березня 1957 р. у:

а)         Парижі;

б)         Брюсселі;

в)         Римі;

г Лондоні.

27.       Договір про створення Європейського Союзу було укла-

дено у Маастрихті:

а)         17 лютого 1986 p.;

б)         27 лютого 1986 p

в)         7 лютого 1992 p.;

г)         1 січня 1995 р.

28.       Валюту євро було запроваджено у готівковий обіг:

а)         1 січня1999р.;

б)         1 січня 2000 p.;

в)         1 січня 2001 p

г)         1 січня 2002 р.

29.       1 січня 2002 p. у готівковий обіг євро запровадила:

а)         Велика Британія;

б)         Ірландія;

в)         Данія;

г Швеція.

30.       Ніцька угода від 26 лютого 2001 р. передбачала:

а)         стабілізацію кількості країн—членів Є; ;

б)         зменшення кількості країн—членів ЄС;

в)         збільшення кількості країн—членів ЄС;

г розпуск ЄС в історичному майбутньому.

31.       Конституція Європейського Союзу була підписана

29 жовтня 2004 р. керівниками такої кількості держав-

членів ЄС:

а)         9;

б)         12;

в)         15;

г)         25.

32.       6-мільярдний житель планети народився у:

а)         Вашингтоні;

б)         Каїрі;

Тести  257

в)         Сараєво;

г Києві.

33.       Найвищими темпами збільшується населення:

а)         Америки;

б)         Європи;

в)         Азії;

г Африки.

34.       3 Африки до Америки була вивезена така кількість ра-

бів (млн чол.):

а)         1-2;

б)         3—4;

в)         5—7;

г)         9—10.

35.       До основних форм міжнародної торгівлі об’єктами ін-

телектуальної власності не належать:

а)         ліцензійна;

б)         лізинг;

в)         інжиніринг;

г брендинг.

36.       Батьківщиною паперових грошей вважається:

а)         Стародавній Єгипет;

б)         Стародавній Рим;

в)         Стародавній Китай;

г Вавилон.

37.       Золото, як єдина форма світових грошей, було визнано

на конференції:

а)         Бреттон — Вудській;

б)         Паризькій;

в)         Кінгстонській;

г Генуезькій.

38.       Перехід до золотозлиткового стандарту було оформлено

угодою, укладеною у:

а)         Генуї;

б)         Бреттон — Вудді;

в)         Парижі;

г Кінгстоні.

39.       Бреттон — Вуддська валютна система за своєю приро-

дою була:

а)золотозлитковою;

б)         золотодевізною;

в)         золотого стандарту;

258      /. /. ДАХНО    СВІТОВА ЕКОНОМІКА

г)         такою, що не використовувала золото як міжнародний платіжний

засіб.

40.       Ямайська валютна система не:

а)         проголосила спеціальні права запозичення базою своєї валютної

сист)ми;

б)         закріпила юридично демонетизацію золота;

в)         узаконила режим валютних курсів, що плавають;

г)         відмовилася від визначення ціни золота адміністративними мето-

дами.

41.       Положення про створення Європейської валютної сис-

теми вперше з’явилося у такому засновницькому акті:

а)         Паризькому договорі (1951 p.);

б)         Римському договорі (1957 p.);

в)         Єдиному Європейському акті (1986 p.);

г Маастрихтському договорі (1992 p.).

42.       Основою для підготовки і підписання Маастрихтського

договору стала доповідь:

а)         Жака Делора;

б)         Роя Дженкінса;

в Хілларі Клінтон;

г)         Дж. Буша.

43.       Валюта «екю» існувала:

а)         у вигляді золотих злитків;

б)         у вигляді золотих монет;

в)         у вигляді як паперових грошей так і розмінних монет;

г не як реальна, а як розрахункова.

44.       Назву валюти Євросоюзу, — євро, — запропону-

вала:

а)         Франція;

б)         Німеччина;

в)         Велика Британія;

г Італія.

45.       Практичні заходи щодо запровадження єдиної валюти

Євросоюзу Комісія Європейського економічного співтовари-

ства сформулювала 1995 року у такій книзі:

а)         Білій;

б)         Зеленій;

Тести  259

в)         Червоній;

г Жовтій.

46.       Рішення про назву єдиної системи Євросоюзу ухвалено

1995    р. у:

а)         Лондоні;

б)         Брюсселі;

в)         Мадриді;

г Римі.

47.       Зразки банкнот євро було затверджено у грудні

1996    р. у:

а)         Люксембурзі;

б)         Копенгагені;

в)         Дубліні;

г Парижі.

48.       Економічний і валютний союз ЄС розпочав свою дія-

льність:

а)         1 квітня 1996 р.;

б)         1 липня 1997 p.;

в)         1 жовтня 1998 р;.

г)         1 січня 1999 р.

49.       Протягом перших двадцяти п’яти років функціонуван-

ня Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) її учасники

не концентрували свою увагу на:

а)         імпортних тарифах;

б)         інтелектуальній власності;

в)         експортних субсидіях;

г кількісних обмеженнях.

50.       Торговельний механізм Світової організації торгівлі

базується на концепції:

а)         м.ркантилістів;

б)         А. Сміта;

в)         Д. Рікардо;

г К Маркса.

51.       Україна вперше офіційно проголосила намір стати

членом ЄС:

а)         1991 p.;

б)         1993 p

в)         1996 р.;

260      /. /. ДАХНО    СВІТОВА ЕКОНОМІКА

г)         1999 р.

52.       Україна була такою країною поміж СНД, яка уклала

Уго)у з ЄС про партнерство і співробітництво:

а)         першою;

б)         другою;

в)         третьою;

г четвертою.

53.       «Стратегія інтеграції України до Європейського Сою-

зу» була затверджена:

а)         раніше ніж «Програма інтеграції України до Європейського

Союзу»;

б)         пізніше, ніж «Програма інтеграції України до  Європейського

Союзу»;

в)         одночасно з «Програмою інтеграції України до Європейського

Союзу»;

г)         пізніше, ніж Євросоюз розпочав політику «особливого сусідства».

54.       Угода про створення СНД була укладена у Біловезькій

пущі:

а)         19 серпня 1991 p.;

б)         8 грудня 1991 p.;

в)         24 вересня 1993 p.;

г)         19 вересня 2003 р.

55.       Поняття «група високого рівня» стосується:

а)         Євросоюзу;

б)         Єдиного економічного простору СНД;

в)         Світової організації торгівлі;

г Північно-атлантичного альянсу.

56.       Світова енергетична криза у жовтні 1973 року виникла

у результаті:

а)         катастрофи великих портових танкерів;

б)         катастрофи на Чорнобильській АЕС в Україні;

в)         чергового арабо-ізраїльського збройного конфлікту;

г вичерпання нафтових ресурсів Північного моря.

57.       Ідею Європейської енергетичної хартії запропонував

глава уряду:

а)         Німеччини;

б)         Франції;

в)         Нідерландів;

Тести  261

г Великої Британії.

58.       До основних засад Європейської енергетичної хартії не

належить:

а)         повага державного суверенітету над природними ресурсами;

б)         зміцнення бар’єрів у торгівлі енергоресурсами;

в)         поліпшення стану охорони довкілля;

г)         створення умов, що сприяють інвестиціям в енергетичний сектор

економіки.

59.       Наприкінці XX століття місця у структурі паливно-

ене)гетичного балансу світу розподілялися так:

а)         вугілля — гідро — та атомна енергетика — газ — нафта;

б)         нафта — вугілля — газ — гідро — та атомна енергетика

в)         гідро — та атомна енергетика, вугілля — газ — нафта;

г газ — вугілля — нафта — гідро — та атомна енергетика.

60.       У якому штаті США вперше було отримано нафту із

свердловини:

а)         Джорджія;

б)         Меріленд;

в)         Пенсільванія;

г Техас.

61.       На початку XXI століття лідером у споживанні нафти

був регіон:

а)         Західної Європи;

б)         Східної Азії;

в)         Південної Азії;

г Північної Америки.

62.       Нині у світі нафту видобуває така кількість країн:

а)         40;

б)         80;

в)         120;

г)         160.

63.       Найбільший експортер нафти на початку XXI століття:

а)         Близький і Середній Схід;

б)         Росія;

в)         Латинська Америка;

г Північна Америка.

64.       На танкери — метановози припадає приблизно така

частка міжнародного обсягу транспортування газу:

а)         десята;

б)         четверта;

262      /. /. ДАХНО    СВІТОВА ЕКОНОМІКА

в)         половина;

г мізерна.

65. У сферу міжнародної торгівлі надходить приблизно та-ка частина видобутого газу:

а)         половина;

б)         третина;

в)         шоста;

г четверта.

66.       Десять найбільших вуглевидобувників забезпечують

таку частину світового видобутку вугілля:

а)         десяту;

б)         четверту;

в половину;

г) три чверті.

67.       У сферу міжнародної торгівлі потрапляє така частина

видобутого вугілля:

а)         четверта;

б)         половина;

в)         три чверті;

г менше десятої.

68.       Найвища у світі гребля ГЕС знаходиться у:

а)         Мексиці;

б)         Китаї;

в Таджикистані;

г)         Швейцарії.

69.       На початку третього тисячоліття основна маса елект-

роенергії вироблялася у світі на таких станціях:

а)         гідро;

б)         атомних;

в теплових;

г) інших.

70. Найбільший із знайдених самородків  міді мав  вагу (тонн):

а)         110;

б)         220;

в)         330;

г)         420.

71.       Вага   золотого   самородка   «Бажаний   незнайомець»,

знайденого в Австралії, становить:

а)         20 кг;

б)         40 кг;

в)         50 кг;

г)         70 кг.

72.       Для виробництва алюмінію використовують:

а)         домни;

б)         мартени;

в)         електроенергію;

г)         бесемери.

73.       Індустріально розвинуті країни забезпечують таку час-

тку вартості світового обсягу продукції машинобудування:

а)         10 %;

б)         20 %;

в)         60 %;

г)         90 %.

74.       На приріст світового автопарку щорічно направляєть-

ся така частка випущених автомобілів:

а)         десята;

б)         четверта;

в)         половина;

г)         три чверті.

75.       Китай забезпечує таку частку світового випуску телеві-

зорів:

а)         десяту;

б)         п'яту;

в)         четверту;

г)         половину.

76.       Неолітична революція означає:

а)         перехід від збиральниць кого до відтворювального сільського го-

сподарства;

б)         винайдення бронзи;

в)         великі географічні відкриття;

г)         поділ племен на землеробські і тваринницькі.

77.       Поняття «сільськогосподарські угіддя» не охоплює:

а)         орні землі;

б)         луки і пасовища;

в)         ліси;

г)         сади і виноградники.

78.       Поняття «зелена революція» стосується:

а)         охорони довкілля;

б)         сільськогосподарської діяльності;

в)         лісового господарства;

г)         промисловості.

79.       Батьківщиною кукурудзи є:

а)         США;

б)         Південна Америка;

в)         Мексика;

г)         Румунія.

80.       «Картопляні бунти» у Росії були вик.шкані:

а)         бажанням населення вирощувати картоплю;

б)         відсутністю на ринку достатньої пропозиції картоплі;

в)         небажанням населення вирощувати картоплю;

г)         перенасиченням національного ринку імпортною картоплею.

81.       До Росії картопля потрапила за:

а)         Петра I;

б)         Катерини I;

в)         Олександра I;

г)         Миколи II.

82.       Батьківщина картоплі:

а)         Індія;

б)         Китай;

в)         Південна Америка;

г)         Африка.

83.       3 цукрової тростини людство одержує таку частку об-

сягу цукру, що споживається:

а)         десяту;

б)         четверту;

в)         понад половину, але менше, ніж дві третини;

г)понад дві третини.

84.       Батьківщиною кофе є:

а)         Бразилія;

б)         Болівія;

в)         Ефіопія;

г)         Індія.

85.       До технічних культур не належить:

а)         цукрова тростина;

б)         картопля;

в)         фінік;

г бавовник.

86.       Батьківщина тютюну:

а)         тропіки Америки;

б)         Африка;

в Китай;

г)         Індонезія.

87.       Батьківщиною бананів є:

а)         Латинська Америка;

б)         Південно-Східна Азія;

в)         Середземноморський регіон;

г Океанія.

88.       Як правило на кокосовій пальмі росте така кількість

горіхів:

а)         100—200;

б)         200—300;

в)         400—500;

г)         500—600.

89.       Птахоферми з’явилися:

а)уХXVПст.;

б)уУПст.;

в) на початку XIX ст.;

г наприкінці XIX ст.

90.       Перша   залізниця   загального   користування   з’яви-

лася:

а)         1775 p.;

б)         1800 р

в)         1825 р.;

г)         1850 р.

91.       Найдовша мережа залізниць у:

а)         Росії;

б)         США;

в)         Канаді;

266      /. /. ДАХНО    СВІТОВА ЕКОНОМІКА

г)         Китаї.

92. Протяжність магістрального трубопровідного транспо-рту світу на початку XXI ст. становила (млн км):

а)         1,5;

б)         3,0;

в)         5,0;

г)         7,0.

93.   Найінтенсивніші   вантажопотоки   пролягають   через океан:

а)         Тихий;

б)         Атлантичний;

в)         Індійський;

г)         Північний Льодовитий.

94. У країнах світу функціонує така кількість міжнарод-них аеропортів:

а)         600;

б)         1200;

в)         1800;

г)         2400.

95. Європа є найбільшим в світі виробником:

а)         верстатів;

б)         пшениці;

в)         автомобілів;

г)         напівпровідників.

96. Основна галузь промисловості Південної Америки:

а)         обробна;

б)         харчова;

в)         гірничо видобувна;

г)         легка.

97. На світовому ринку Азія забезпечує собі таку частку у постачанні рису:

а)         25 %;

б)         50 %;

в)         75 %;

г)         90 %.

98.       У Африці засухи регулярно зачіпають таку частку

сільгоспугідь:

а)         10 %;

б)         20 %;

в)         30 %;

г)40 %.

99.       У   Австралії   щороку   видобувають   залізної   руди

(млн т):

а)         50;

б)         приблизно 100;

в)         150;

г)         200.

100.     Щороку в Австралії настригають таку кількість вов-

ни (млн т):

а)         0,5;

б)         1,0

в)         1,5

г)         2,0.