Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні питання : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1.         Чи сприятливі природно-клгматичнг особливостг Європи для господарськог дгяльностг?

2.         Суть конфедерацгг.

3.         Основнг проблеми гноземцгв-працгвникгв у Європг.

4.         Закономгрностг поширення релгггй у Європг.

5.         Чи можна з Чорного моря дгстатися до Швнгчного моря внутрішніми водними шляхами Європи?

6.         Який транспорт за обсягом перевезень основний у Єв-ропг?

7.         Провгдна галузь промисловостг в Європг.

8.         Друга за значенням галузь промисловостг в Європг.

9.         На яких електростанцгях у Європг виробляється основний обсяг електроенерггг?

 

10.       Реггони Європи, де поширене гнтенсивне молочне тва-риннщтво.

11.       Уяких європейських крагнах роль морського транспорту особливо помгтна?

12.       До якого реггону Європи належить Украгна?

13.       Розкрийте поняття «Новий Свгт».

14.       «Доктрина Монро».

15.       Пояснити, хто такг мулати, метиси, самбо, креоли.

16.       Що таке латифундгя?

17.       Де пролягають пгвденна г пгвнгчна межі Центральної Америки?

18.       Яка продукцгя промисловостг г сгльського господарства крагн Америки належить до експортног?

 

19.       У яких крагнах Америки г чому розвинутий міжнародний туризм?

20.       Коли Канада стала гндустргально-аграрною державою?

21.       Яка галузь промисловостг в Швденнгй Америцг провгдна?

22.       Яка зернова культура основнау США? А в Канадг?

23.       Чи сприятливі умови в Латинськгй Америцг для розвитку внутрішнього водного транспорту?

24.       Якг кориснг копалини в Азгг вам відомі?

25.       Назвгть найчисленніші азгатськг народи.

26.       Якг світовірелгггг ви знаєте, де вони виникли?

27.       Яка галузь господарства переважає в економгцг більшо-сті азгатських крагн?

28.       Поняття «золотого трикутника».

29.       Основнг експортнг сгльськогосподарськг культури Азгг.

30.       Економгчно розвинутг та економгчно вгдсталг краг-ни Азгг.

31.       Сприятливг ma несприятливг для господарськог дгяльно-сті в крагнах Азгг природнг чинники.

32.       У яких крагнах Азгг поширений трубопровгдний транс-порт?

33.       Експортнг сгльськогосподарськг культури крагн Азгг.

34.       До яких крагн Азгг можна застосувати поняття «новг гндустргальнг держави», «тигри», «дракони»?

35.       Чи придатнг африканськг ргчки для судноплавства? 06-Трунтуйте вгдповгдь.

36.       Чиростуть на вершині Кіліманджаро дерева?

37.       Наякг кориснг копалини багаті крагни Африки?

38.       Як вплинула «зеленареволюцгя» на економгку Африки?

39.       Що ви знаєте про етнгчнг конфлгкти в Африцг?

40.       У чому полягає своєргднгсть населення Мадагаскару?

41.       Чи гснує єгипетська мова?

42.       Якг галузг промисловостг найрозвинутіші на Африкансь-кому континентг?

43.       Чи можна сільське господарство Африки вважати роз-винутим і диверсифгкованим?

44.       Основнг особливостг зовнішньої торггвлг Африки.

45.       Схарактеризуйте нинішній стан транспорту Африки.

46.       Колиутворилася Австралгйська Співдружність?

47.       У якомуреггонг Австралгї найродючіші Трунти?

48.       Чи можливі в Австралії землетруси?

49.       Чи багата Австралгя на природнгресурси?

50.       Де розташована Океангя?

51.       Якутворилися острови Океангг?

 

52.       Частка англосаксгв у населеннг нинішньої Австралії.

53.       Кого вважають аборигенами Океангг?

54.       Схарактеризуйте структуру економгки Австралп.

55.       Яка галузь сгльського господарства є провгдною в Авст-ралгг — рослиннщтво чи твариннщтво?

56.       Основнг статтг експорту та гмпорту Австралп.

 

57.       Чи можна економгку Океангг вважати диверсифгкова-ною?

58.       Подгбнг й вгдмгннг ознаки економгк Австралгг та Нової Зеландгг.

59.       Якг антропогеннг чинники вплинули на навколишнє сере-довище Океангг?