Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Глобалізація світової економіки : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4. Глобалізація світової економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Світова економіка розвивається під впливом процесу глобалі-зації, що дедалі поширюється й поглиблюється. Дослідники в га-лузі економіки, соціології й політології пов’язують з глобалізацією принципово новий етап у розвитку людства, що якісно відрізняєть-ся від попередніх історичних формацій. Зокрема, в економічному вимірі процес глобалізації узгоджується з переходом від індустрі-ального суспільства до постіндустріального. Якщо так, то стратегії економічного розвитку країн, що перебувають ще на аграрній або індустріальній стадіях, повинні бути націлені саме на постіндустрі-альні перспективи. З глобалізацією одні фахівці пов’язують надії на поширення соціального прогресу в масштабах усього людства, а інші виступають з песимістичними прогнозами щодо майбутнього розвитку світового суспільства. Така суперечливість у поглядах на глобалізацію має як об’єктивні, так і суб’єктивні причини.

Головною з них є те, що глобалізація як процес суперечли-ва в своїй основі, має неоднозначні прояви й наслідки. Що ж до суб’єктивних підходів до оцінки глобалізації, то розбіжності ґрун-туються на відсутності усталеного й чіткого визначення самого по-няття цього процесу. Існують вузькі й широкі трактування глобалі-зації: від обмеження її тільки сферою економіки до поширення на всі прояви людської життєдіяльності. Часом будь-яке нове явище в розвитку світового суспільства оголошується формою вираження або наслідком глобалізації.

Уперше термін «глобалізація» з’явився в науковому обігу два десятиліття тому, в 1983 р., в статті Т. Левіта, опублікованій у жур-налі «Гарвард бізнес рев’ю»; ним він так назвав феномен злиття рин-ків окремих продуктів, що виробляли багатонаціональні корпорації. З того часу поняття глобалізації значно розширилося й збагатилося дефініціями. Одне з найбільш розширених, але точних за основною ідеєю тлумачень глобалізації належить У.Т. Андерсону. У книзі