РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА КРАЇН СВІТУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Ключові поняття

Суть економічної політики держави. Стратегії економічного розвитку. Концепції і моделі економічного розвитку. Стратегічні пріоритети. Поняття про транзитивну економіку. Ідея «ринкового соціалізму». «Шоковий» та «еволюційний» шляхи реформування еко-номіки. Політика «етатизму». «Вашингтонський консенсус». Між-народна регіональна інтеграція. Наднаціональні структури регулю-вання інтеграційних процесів.