Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

1.         У чому полягає суть міжнародної регіональної інтеграції?

2.         У якому співвідношенні й взаємозалежності перебувають глоба-лізація й міжнародна регіоналізація?

3.         Якими рівнями характеризується міжнародна регіональна інте-грація?

4.         Які чинники спонукали появу процесу регіональної інтеграції?

5.         Якими основними етапами характеризується еволюція регіо-нальних інтеграційних процесів?

6.         Які рівні регіональної економічної інтеграції ви знаєте?

7.         Що собою являла Рада Економічної Взаємодопомоги?

8.         З чого починався процес економічної інтеграції в Західній Європі?

9.         За яких історичних і економічних обставин утворилося Євро-пейське об’єднання вугілля та сталі?

10.       У чому полягала суть «Римських угод»?

11.       У чому суть Шенгенських угод?

12.       Що задекларовано у Єдиному європейському акті?

13.       Яку еволюцію пройшла Європейська Асоціація Вільної Торгівлі?

14.       Що є головною метою Європейського Союзу?

15.       Назвіть головні органи ЄС.

16.       Які основні напрями економічної політики ЄС?

17.       З чого складається валютно-кредитна система ЄС?

18.       У чому полягає соціальна політика ЄС?

19.       За яких обставин утворилася Співдружність Незалежних Держав?

20.       Які цілі декларують учасники СНД?

21.       У чому полягають проблеми процесу інтеграції в межах СНД?

22.       Що таке «Єдиний економічний простір»?

23.       Яку позицію займає Україна щодо співпраці в СНД?

24.       Що таке ГУАМ, які цілі задекларовано його членами?

Світова економіка

25.       У чому полягають основна мета і цілі ОЧЕС?

26.       Під    впливом    яких    чинників    формувалися    інтеграційні об’єднання в Азії?

27.       Якими рисами характеризується Азіатсько-Тихоокеанське еко-номічне співробітництво (АТЕС)?

28.       Яку політичну й економічну роль відіграють розвинуті держави в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні?

29.       Які цілі поставлено перед АСЕАН?

30.       Яку еволюцію пройшов процес інтеграції в Північній та Півден-ній Америці?

31.       Яку роль відіграє НАФТА в інтеграційних процесах на Амери-канських континентах?

32.       Які перспективи має МЕРКОСУР?

33.       Яке значення має ЛААІ для успішності процесу інтеграції в Ла-тиноамериканському регіоні?

34.       У яких умовах здійснюються інтеграційні процеси в африкан-ських країнах?

35.       Які проблеми стоять перед ЕКОВАС?

36.       У чому полягає головна мета ЮДЕАК?