Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3.6. Південний спільний ринок    МЕРКОСУР : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3.6. Південний спільний ринок    МЕРКОСУР


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

МЕРКОСУР утворено в 1995 р. на основі Асунсьонського дого-вору 1991 р. про формування зони вільної торгівлі й митного союзу. До організації входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Часто це об’єднання називають Спільним ринком країн Південного Конусу, оскільки конфігурація південної частини континенту дій-сно нагадує конус, повернутий вершиною до Антарктиди.

МЕРКОСУР являє собою потенційно потужний ринок у Ла-тинській Америці. Він зосереджує 45% її населення (понад 200 млн чол.), 50% сукупного ВВП, 40% прямих зарубіжних інвестицій, 60% сукупного товарообігу й 33% обсягу зовнішньої торгівлі1.

Головна мета - створення спільного ринку країн Південної Америки. Досягнення її має здійснюватись поетапно через стадії зони вільної торгівлі й митного союзу. Договір передбачав скасу-вання всіх тарифних обмежень до початку 1995 року. Це означало б вільний рух капіталу і робочої сили, застосування єдиного зовніш-нього тарифу (тобто утворення митного союзу), координацію полі-

1 Щербанин Ю.А., Рожков КЛ., Рыбалкин В.Е., Фишер Г. Международньіе зкономические отношения. Интеграция. М.: ЮНИТИ, 1997. - С. 60.

Світова економіка

тики в сферах промисловості, сільського господарства й транспорту, співробітництво в валютно-фінансовій сфері. Отже, ці умови мали бути готові ще до формального утворення організації. Проте в при-значений строк повної ліквідації тарифів у внутрішньорегіональній торгівлі не відбулося.

МЕРКОСУР виявився ефективною організацією, він дав від-чутний імпульс процесові інтеграції в цьому регіоні. За 1991 – 1995 рр. (тобто за п’ять років від підписання Асунсьонської угоди) об-сяг внутрішньозонального експорту виріс втричі. Частка внутріш-ньозональної торгівлі в загальному товарообігу країн МЕРКОСУР становила 22% 1; це значно вищий показник порівняно з іншими ла-тиноамериканськими організаціями.

Керівництво МЕРКОСУР пропонує поширити зону вільної торгівлі на всю Латинську Америку і розробляє відповідні плани. В певному відношенні МЕРКОСУР є другим центром інтеграцій-ного тяжіння для латиноамериканських країн поряд із організаці-єю НАФТА. Зараз організація Південного Конусу стоїть на стадії завершення митного союзу, і перед нею відкриваються можливості реального утворення спільного ринку.