Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.2. Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2.2. Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

ЄАВТ була заснована в 1960 р. в складі 7 держав, але відтоді від-булися значні зміни в її складі. Зараз до ЄАВТ входять Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Штаб-квартира міститься в Женеві.

Основною метою організації є сприяння стійкому економічно-му зростанню повної зайнятості, раціональному використанню ре-сурсів. Для досягнення цієї мети визначено такі цілі:

•          забезпечення розвитку торгівлі між державами-членами на принципах добросовісної конкуренції;

•          утворення рівних умов для постачання сировини, що виробля-ється в країнах-членах;

•          сприяння розвитку світової торгівлі й поступовому усуненню торговельних бар’єрів.1

Організаційна структура ЄАВТ складається з головних і допо-міжних органів. Головними є Рада; Постійні комітети; Секретаріат.

Рада є вищим органом. До неї входять представники від кожної держави-члена. Вона приймає рішення з усіх питань політики ЄАВТ.

Постійні комітети утворені Радою відомчим принципом. Це комітети: економічний, з походження товарів і митних питань, з торгівлі, з технічних перешкод в торгівлі, консультативний, комі-тет парламентарів, бюджетний, економічного розвитку, сільського господарства і рибальства. Консультативний комітет складається з представників промисловості, торгівлі, профспілок. У цілому комі-тети займаються розробленням рекомендацій для Ради.

Секретаріат складається з відділів, що займаються питаннями торговельної політики, права, інтеграції, інформації, адміністрації. Він забезпечує роботу Ради і комітетів.

Крім головних органів, до структури ЄАВТ належать також до-поміжні інститути: Контрольне відомство, Суд ЄАВТ та ін.

1 Шреплер Х.-А. Международные экономические организации. – С. 224.

Світова економіка

Європейська асоціація вільної торгівлі, як виходить із самої назви, являє собою другий ступінь економічної інтеграції – зону вільної тор-гівлі. В її межах усунуто всі митні тарифи, але відносно третіх країн (за винятком країн ЄС) кожний член зберігає свою митну політику. На відміну від ЄС, Асоціація не передбачає політичного згуртування.

Важливою подією і для ЄАВТ, і для західноєвропейської інте-грації в цілому стало утворення спільно з ЄС Європейського еконо-мічного простору – ЄЕП. Угода про ЄЕП була підписана в 1992 р., а вступила в силу в 1994 р. До цього об’єднання входять 15 держав ЄС і 3 – від ЄАВТ; Швейцарія до угоди не приєдналась.

В угоді про ЄЕП передбачається:

•          вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей;

•          координація політики в таких областях, як дослідження, освіта, споживання, довкілля, соціальна сфера;

•          розробка і втілення спільних норм і правил правової системи. ЄЕП має спільну організаційну структуру. Вищим органом є Рада

ЄЕП, яка складається з членів Ради Європейського Союзу і Європей-ської комісії – з одного боку і міністрів держав ЄАВТ – з іншого боку.

Виконавчим органом є Об’єднаний комітет ЄЕП, який склада-ється з представників ЄС і ЄАВТ; він відповідає за поточну діяль-ність ЄЕП.

Крім того, є дорадчі органи:

•          Консультативний комітет ЄЕП готує рекомендації з економіч-них питань і подає їх на розгляд Об’єднаного комітету;

•          Об’єднаний парламентський комітет складається з парламента-рів ЄС і ЄАВТ (по 33 депутата від кожної сторони). Він також дає пропозиції Об’єднаному комітету.

В структурі ЄАВТ є інститут, який спеціально займається пи-таннями діяльності країн ЄАВТ в ЄЕП, – це Постійний комітет дер-жав ЄАВТ.