Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

1.         Які країни належать до групи індустріально розвинутих?

2.         Які основні показники визначають належність країни до групи розвинутих?

3.         Які історико-економічні умови впливали на формування групи розвинутих країн?

1          Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П. Колесова и

М.Н. Осьмовой. – С. 345.

2          www.cia.gov

 

4.         У чому полягає механізм способу виробництва розвинутих країн?

5.         Як впливає економічний розвиток на стан соціальної сфери роз-винутих країн?

6.         Які моделі соціально-економічного розвитку поширені в розви-нутих країнах? У чому їхні відмінності?

7.         Які показники характеризують динаміку економічного розвитку?

8.         Як змінювалися позиції розвинутих країн у світовій економіці протягом ХХ ст.?

9.         Які чинники впливають на динаміку економічного розвитку?

10.       У чому полягають особливості економічної структури розвину-тих країн?

11.       За якими критеріями визначають групи країн, що розвиваються?

12.       На які групи поділяються країни, що розвиваються?

13.       Визначте місце країн, що розвиваються, у світовій економіці.

14.       Які фактори впливають на економічний розвиток цього типу країн?

15.       Проаналізуйте динаміку економічного розвитку країн, що роз-виваються.

16.       Які структурні зрушення відбуваються в їхній економіці?

17.       Яку роль відіграють іноземні інвестиції в країнах, що розвиваються?

18.       Які економічні проблеми постають перед країнами, що розвиваються?

19.       За якими напрямами відбувається інтегрованість цього типу країн у світову економіку?

20.       У чому полягають регіональні особливості економічного розви-тку країн, що розвиваються?

21.       У чому суть поняття «перехідної економіки»?

22.       Назвіть передумови утворення групи держав з перехідною еко-номікою.

23.       У чому полягають економічні проблеми країн з перехідною еко-номікою?

24.       Які чинники впливають на динаміку розвитку країн з перехід-ною економікою?

25.       Що спільного і які є відмінності в галузевій структурі країн з перехідною економікою?

26.       Які підгрупи можна виокремити в цій групі держав? У чому осо-бливості їхнього розвитку?

27.       У чому полягають особливості інтеграційних процесів у країнах з перехідною економікою? До яких регіональних інтеграційних об’єднань належать ці країни?