Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Світова економіка – складна й динамічна система, в якій постій-но відбуваються якісні зміни. Особливо рельєфно це виявляється на межі ХХ та ХХІ ст. Вивчення закономірностей розвитку цієї сис-теми відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефектив-ності економіки України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та міжнародного поділу праці.

Розвиток сучасної світової економіки – це процес становлення її як цілісної органічної системи. Тому аналізу світової економіки повинен бути притаманний системний підхід. Цей підхід являє собою напрям методології наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого ле-жить розгляд об’єктів як систем. Системний підхід орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта, на розгляд його частин на рівні цілісного організму. Саме тому в навчальному посібнику із самого початку нада-ються теоретичні підстави аналізу світової економіки, розглядаються рівні цілісності цієї системи як сукупності національних економік, з од-ного боку, і як єдиного наднаціонального простору – з іншого. Це надає можливість виокремити типологічний та регіонально-інтеграційний під-ходи до класифікації країн світу, розглянути типологічну та регіонально-інтеграційну структуру світової економіки, а потім – й економічну полі-тику країн світу, міжнародну економічну політику України.

Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Світова економіка», що відповідає вимогам Болонської декларації. Цьому сприяє наявність у посібнику контрольних запитань, тестів, а також додатків, які значно розширюють інформаційну базу курсу.

Навчальний посібник підготовлено спільно з провідними фа-хівцями Торгово-економічного університету Республіки Білорусь, передусім із ректором цього університету А.А. Наумчик та завідува-чем кафедрою світової та національної економіки С.Н. Лебедєвою.

У підготовці навчального посібника брали також участь аспіранти, пошукачі та бакалаври зі спеціальності «Міжнародна економіка»: І.О. Горячко, Л.П. Апостолюк, О.А. Єрмакова, М.Є. Бикова, І.В. Онофрей.

Автори і редактори висловлюють щиру вдячність академіку НАН України, д.е.н., професору Пахомову Ю.М., академіку НАН України, професору Амоші О.І., д.е.н., професору Макогону Ю.В., д.е.н., професору Єрохіну С.А, д.е.н., професору Якубовському С.О. за співробітництво, корисні й неупереджені зауваження та допомо-гу, надані під час роботи над цією книгою.