Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією доктора економічних наук,

професора, академіка АЕН України Ю. Г. Козака,

кандидата економічних наук, доцента В.В. Ковалевського,

доцента Н.С. Логвінової

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

 

УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 С 24

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–1634 від 07.07.2008)

Рецензенти:

Єрохін С. А.– доктор економічних наук, професор, президент Національної Академії Управління;

Макогон Ю .В. – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, Донецький національний університет;

Якубовський С.О. – доктор економічних наук, професор, Одеський національ-ний університет ім. І.І. Мечникова.

Автори:

Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. Граматик, М. І. Барановська, Ю. М. Сотніков, О. В. Захарченко, І. Д. Романен-ков, Л. О. Сандюк, О. В. Сулим, Є. В. Кравченко, Ю. І. Чистов, О. С. Кіро, М. С. Гав-рилов, І. А. Топалова, С. В. Ведернікова, В. В. Волянський.

С 24      Світова економіка. Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 328 с.

ISBN 978-966-364-946-7

Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Світова економіка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи. Осо-блива увага приділяється розгляду типологічної та регіонально-інтеграційної структури світової економіки, а також економічній політиці країн світу.

Для студентів економічних вузів та факультетів.

УДК339.9(075.8) ББК 65.5я73

ISBN 978-966-364-946-7     © Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський,

Н. С. Логвінова, та інш. 2010. © Центр учбової літератури, 2010.