Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Ключові поняття

Визначальні відмінності розвинутих країн. Історико-економічні особливості розвитку. Спосіб виробництва. Індекс розвитку люди-ни. Моделі економічного розвитку. Динаміка економічного розвитку. Структура економіки. Країни, що розвиваються. Типологія країн, що розвиваються. Фактори економічного розвитку. Модель «етатиз-му». Модель «периферійного розвитку». Модель «Вашингтонського консенсусу». Економічні проблеми країн, що розвиваються. Регіональ-ні особливості економіки країн, що розвиваються. Перехідна (тран-зитивна) економіка. Передумови переходу до ринкової економіки. Економічні реформи перехідного періоду. Модель «шокової терапії». Еволюційна модель. Динаміка розвитку країн перехідної економіки. Структура економіки країн перехідної економіки. Регіональні осо-бливості розвитку країн перехідної економіки.

Кожна з понад двохсот країн світу має своє неповторне обличчя, відрізняється від інших за політичними, економічними, демогра-фічними, культурними й іншими ознаками. Різноманітність світу за національним складом, соціально-культурними особливостями збагачує його як спільну цілісну систему. Проте окремі країни мож-на згуртувати за деякими важливими спільними характеристиками. Це навіть і необхідно для здійснення наукового аналізу як світової економіки в цілому, так і економіки окремої країни.

Є декілька способів класифікації країн залежно від обраного критерію. Можна виокремити групи країн за розмірами території (великі, малі, держави-карлики), чисельністю населення, соціально-політичним устроєм (монархії, республіки), рівнем економічного розвитку, географічними положеннями. Як ми вже з’ясували в пер-шому розділі, найдоцільніше скористатися двома схемами: типоло-гічною і регіональною. Розглянемо з початку типологічну структу-ру світової економіки, згідно з якою всі країни світу поділяються на три основні групи:

•          розвинуті країни;

•          країни з перехідною економікою;

•          країни, що розвиваються.

Світова економіка