Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

1.         Що є підставою формування сучасної світової економіки як ор-ганічної цілісної системи?

2.         У чому полягає сутність міжнародного поділу праці?

3.         Які ви знаєте основні форми міжнародного поділу праці і в чому вони полягають?

4.         Що являє собою світова економіка як сукупність національних господарств?

5.         У чому полягає сутність світогосподарського поділу праці?

6.         Що являють собою транснаціональна спеціалізація і кооперу-вання?

7.         Дайте визначення світовій економіці як єдиному наднаціональ-ному простору.

8.         Які основні сутнісні підсистеми становлять структуру світової економіки як єдиного світогосподарського простору?

9.         Дайте характеристику технологічної підсистеми світової еконо-міки як єдиного світогосподарського простору.

10.       Дайте характеристику економічної підсистеми світової економі-ки як єдиного світогосподарського простору.

11.       Дайте характеристику правової підсистеми світової економіки як єдиного світогосподарського простору.

12.       Дайте характеристику соціально-культурної підсистеми світо-вої економіки як єдиного світогосподарського простору.

13.       Що являє собою багатомірність системи світової економіки?

14.       У чому полягає регіонально-інтеграційний підхід до класифіка-ції країн світу?

15.       У чому полягає типологічний підхід до класифікації країн світу?

16.       Яким чином глобалізація впливає на структуру й динаміку сві-тової економіки?