Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Список літератури : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Список літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

1.         Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254 К / 96-ВР.

2.         Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 p. № 996-XIV.

3.         Господарський процесуальний кодекс України, затверджений по-становою Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1798-ХП.

4.         Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

5.         Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений по-становою Верховної Ради УРСР від 28.12.1960 р. (із змінами і допов-неннями).

6.         Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений поста-новою Верховної Ради УРСР від 18.07.1963 р. (із змінами і доповнен-нями).

7.         Закон України «Про аудиторську діяльність». Затверджений по-становою Верховної Ради України № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (із змі-нами і доповненнями).

8.         Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII (із змінами і доповненнями).

9.         Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ (із змінами і доповненнями).

 

10.       Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих під-приємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.95 р. № 218/95 — ВР.

11.       Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

12.       Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтер-ському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

13.       Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен-тів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69, із змінами і доповненнями.

14.       Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. №41 «Про затвердження переліку типо-вих документів».

15.       Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116, із змінами та доповненнями.

16.       Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерством юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами і доповненнями).

17.Білуха М. Т. Судово-бухгалтерська експертиза. Підруч. — К.: Ви1авнича компанія «Воля», 2004. — 656 с.

8.Глібко В. М., Бущан О. П. Судова бухгалтерія. Підруч. — К.: Ю1инком Інтер, 2006. — 224 с.

9.Головко В. L, Мінченко А. В., Шарманська В. М. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 448 с.

20.       Камлик М. I. Судова бухгалтерія. Підруч. — К., 2007. — 576 с.

21.       Muxeee С. Право и бухгалтерский учет. Харьков: Одиссей, 2000. — 352 с.

22.       Поника.ов В. Д. Судебно-учетная зкспертиза. — X.: РИО ХГЗУ, 1998. — 112 с.

23.       Усач Б. Ф. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. — Львів, Каменяр, 1998. — 134 с.

24.       Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтер-ського обліку. Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 268 с.

25.       Шарманська В. М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтер-ська експертиза. Навч.-метод. посіб. — К., 2006. — 254 с.

26.       Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підруч. — К: «Знан-ня», 2006. — 525 с.