Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Скласти порівняльну таблицю відмінностей судово-бухгалтер-ської експертизи та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств такої форми:

Основні відмінності в розрізі конкретних параметрів

Ревізія фінансово-господарської діяльності           Судово-бухгалтерська експертиза

Комплексно досліджує фінансово-господар-ську діяльність підприємства з метою її удосконалення

Ревізія фінансово-господарської діяльності може проводитися на вимогу слідчих орга-нів у будь-який час

Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства призначається керівником контрольно-ревізійного органу

Ревізія проводиться, як правило, згідно з планом, тобто періодично

Ревізія — це одна із форм контролю, яка проводиться згідно з планом роботи конт-рольного органу

Правовою основою ревізії є Закон України «Про державну контрольно-ревізійну служ-бу в Україні»

Закінчення табл.

 

Основні відмінності в розрізі конкретних параметрів

Ревізія фінансово-господарської діяльності           Судово-бухгалтерська експертиза

Ревізія проводиться ревізійними комісіями або штатними ревізорами 

Ревізор додатково користується норматив-ними документами відомства, яке призна-чило ревізію          

Ревізор в більшості випадків є посадовою особою органу контролю   

Ревізор володіє правом проводити інвента-ризації, звіряти взаєморозрахунки, переві-ряти стан складського господарства тощо  

Ревізор володіє правом і можливістю спіл-кування з винними особами        

Ревізор самостійно вибирає документи, які необхідні для його роботи           

Ревізор за необхідності володіє правом розширення меж свого дослідження як в часі, так і в просторі      

Ревізор має реальне право і можливість ви-лучати необхідні документи        

Права і обов'язки регулює Закон України «Про державну контрольно-ревізійну служ-бу в Україні»          

Ревізія фінансово-господарської діяльності носить, в більшості випадків, комплексний характер і направлена на ліквідацію пору-шень     

Мета ревізії фінансово-господарської діяль-ності підприємств і організацій є дослі-дження поточної діяльності підприємниць-ких структур для здійснення контролю. Шд час слідства метою ревізії є розширення встановлених меж розслідування