Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 14 ОРГАНІЗАЦІЯ I ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГДЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 14.1. Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії досудового слідства : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 14 ОРГАНІЗАЦІЯ I ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГДЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 14.1. Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії досудового слідства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах за-конності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

Гарантії незалежності судового експерта і правильності його висновків забезпечуються:

—        процесуальним порядком призначення судового експерта;

—        забороною під погрозою передбаченою законом відповіда-льності втручатися будь-кому у виробництво судової експертизи;

—        існуванням установ судових експертиз, незалежних від ор-ганів дізнання і досудового слідства;

—        створенням необхідних умов для діяльності експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;

—        кримінальною відповідальністю судового експерта за давн-ня свідомо помилкового висновку і відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;

—        можливістю призначення повторної експертизи, присутніс-тю учасників процесу, у передбачених законом випадках, при проведенні судової експертизи.

Судово-бухгалтерська експертиза може бути призначена як на стадії досудового слідства, так і при розгляді справи в суді в кар-ному, цивільному і господарському процесах. Причому, згідно зі статтею 22 КПК України, призначення судово-бухгалтерської експертизи не є обов'язковим навіть при розслідуванні господар-ських злочинів. Слідча і судова практика показує, що при якісно-му проведенні ревізії за участю фахівців-бухгалтерів може бути зібрана необхідна кількість доказів за всіма обставинами злочи-ну, що розслідується. Таким чином, судово-бухгалтерська експе-ртиза не підміняє собою ревізії, що призначається за вимогою правоохоронних органів, хоча і має багато загального. Насампе-ред, вони ґрунтуються на використанні спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяль-ності. Як ревізія, що призначена за вимогою правоохоронних ор-

ганів, так і судово-бухгалтерська експертиза застосовуються для розслідування господарських правопорушень у сфері економіки. Разом з тим між ними існують важливі розбіжності процесуаль-ного характеру, що постійно необхідно враховувати при розслі-дуванні і розгляді справ у суді.

На стадії досудового слідства бухгалтерська експертиза, від-повідно до статті 76 КПК, призначається у тих випадках, коли без застосування спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку слідчий не може вирішити істотні конкретні питання, що виник-ли по справі.

Слід зазначити, що у випадку, коли слідчий володіє визначе-ними пізнаннями з бухгалтерського обліку, він може їх застосу-вати (іноді за участю фахівця-бухгалтера) у процесі огляду і за-лучення до справи бухгалтерських докум