Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Модуль 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРЕДМЕТ, МЕТОДI ОБ'ЄКТИ БУХГДЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1.1. Предмет бухгалтерського обліку, господарські засоби та джерела їх формування : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Модуль 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРЕДМЕТ, МЕТОДI ОБ'ЄКТИ БУХГДЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1.1. Предмет бухгалтерського обліку, господарські засоби та джерела їх формування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свій предмет, об'єкти, суб'єкти і метод.

Предметом бухгалтерського обліку в широкому розумінні є все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяльність.

У вузькому розумінні предметом обліку є майно підприємст-ва, що знаходиться у вигляді засобів та зобов'язань, рух цього майна через господарські операції, які відбуваються у сферах по-стачання, виробництва та реалізації продукції і результати госпо-дарської діяльності.

Господарська операція характеризує окремі господарські дії, що викликають зміни у складі, розміщенні майна та джерелах їх утворення. При цьому господарські операції можуть зачіпати тільки майно підприємства або тільки джерела їх утворення, або одночасно і майно і джерела їх утворення.

Отже, вивчення того, що обліковується, розкриває зміст бухгал-терського обліку, а вивчення того, як ведеться облік, якими спо-собами і прийомами він здійснюється, розкриває його метод.

Суб'єкт бухгалтерського обліку— це господарюючий суб’єкт в особі підприємства, організації, установи, особи тощо.

У вітчизняній економічній літературі трактування предмета бухгалтерського обліку різне.

Предмет краще зрозуміти через його елементи.

Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих еле-ментів, складників, які називають об’єктами. Під об’єктом обліку розуміють конкретний засіб (майно), джерело його утворення та їх pyx у процесі відтворення.

Слід зазначити, що предмет бухгалтерського обліку обмежу-ється рамками господарюючого суб’єкта. Предметом обліку є не самі об’єкти в їх фізичному розумінні, а інформація про них, яка необхідна для управління. Предмет обліку — це факти господар-ської діяльності, які характеризують стан та використання ресур-сів підприємства, процес придбання, виробництва та збуту, роз-рахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, результати діяльності підприємства, формування інфор-мації ’ля внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Обєкти, що обліковуються за економічним змістом та при-значенням, можна об’єднати в три групи:

1.         Господарські засоби (майно);

2.         Джерела господарських засобів;

3.         Господарські процеси.

Об’єкти предмета бухгалтерського обліку відображено на схемі 1.

Схема 1

Об’єкти бухгалтерського обліку

Об’єкти бухгалтерського обліку

 

Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засо-би за їх складом та розміщенням, джерела формування господар-ських засобів та їх цільове призначення