Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПИТАННЯДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ПИТАННЯДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

1.         Сутність предмета іметоду бухгалтерського обліку.

2.         Як класифікують господарські засоби за складом і розмі-щенням?

3.         Що таке власні джерела утворення майна та який їх склад?

4.         Яка структура власного капіталу підприємства?

5.         Назвіть господарські процеси, що задіяні в системі круго-обігу.

6.         Охарактеризуйте специфічні облікові прийоми відповідно до законодавства України.

7.         Дайте визначення такого елемента методу бухгалтерсь-кого обліку як рахунки.

8.         У чому економічна сутність методу подвійного запису?

9.         Дайте характеристику синтетичних і аналітичних рахун-ків та субрахунків.

 

10.       Яка необхідність використання Журналу реєстрації госпо-дарських операцій, оборотної відомості, шахової відомості?

11.       Прокласифікуйте рахунки за економічним змістом.

12.       Прокласифікуйте рахунки за призначенням.

13.       Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку.

14.       Які особливості обліку на позабалансовихрахунках?

15.       Назвіть види плану рахунків і дайте їм характеристику.

16.       Дайте характеристику побудови бухгалтерського ба-лансу.

17.       Яка структура активу баланс?

18.       Яка структура пасиву балансу?

19.       Назвіть типи господарських операцій і як вони впливають на бухгалтерський баланс?

20.       Назвіть систему показників, які розраховуються за даними бухгалтерського балансу.

21.       Як класифікують звітність за змістом і джерелами фор-мування?

22.       Охарактеризуйте «Звіт про фінансові результати».

23.       Охарактеризуйте «Звіт npo рух грошових коштів».

24.       Охарактеризуйте «Звіт про власний капітал».

25.       Роль фінансової звітності при прийнятті управлінських рішень.