Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

В.М. Шарманська

С.О. Шарманська

І.В. Головко

СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 67.408я73

Ш 26 УДК 343.148.5(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №1.4/18-Г-1243 від 20.07.2007 р.)

Рецензенти:

Білик М.Д. – доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Сук Л.К. – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту На-ціонального аграрного університету;

Бобровник С.В. – кандидат юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України.

Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Ш 26 Судова бухгалтерія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 454 с.

ISBN 978-966-364-594-0

В навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації судово-бух-галтерської діяльності, економічного контролю у правоохоронних органах України, методика і техніка призначення судово-бухгалтерської експертизи, які питання ви-рішують експерти і як їх правильно сформулювати. Розглянуто використання спец-іальних знань з бухгалтерського обліку, контролю в практиці судово-бухгалтерсь-кої експертизи з урахуванням вимог чинного законодавства України. Висвітлення цих питань супроводжується характеристикою бухгалтерського обліку, аналізом форм і видів бухгалтерських документів, значення матеріалів документальних ревізій та інвентаризації.

Посібник призначено для студентів юридичних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів, а також для працівників правоохоронних органів.

ISBN 978-966-364-594-0     © Шарманська В.М., Шарманська С.О.,

Головко І.В., 2008 © Центр учбової літератури, 2008