Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Види фінансової звітності та основний їх зміст : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

4.2. Види фінансової звітності та основний їх зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Метою фінансових звітів є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підпри-ємства, яка є корисною для широкого кола користувачів — фізич-них та юридичних осіб — у прийнятті ними економічних рішень.

Користувачами фінансових звітів є існуючі та потенційні ін-вестори, працівники, постачальники та інші торгові кредитори, замовники, уряд та урядові установи, громадськість, також інші фізичні та юридичні особи. Вони використовують фінансові звіти для задоволення різноманітних потреб у фінансовій інформації.

Та-Тнве1тИорТошабиМаяТдають венчурний каштал, та їх кон-сультанти, стурбовані ризиком, властивим інвестиціям і доходам від цих інвестицій. їм потрібна інформація, яка допомагає визна-чити, що необхідно робити: купувати, утримувати або продавати. Акціонери також зацікавлені в інформації, що дозволяє їм оціни-ти спроможність підприємства сплачувати дивіденди.

—        працівники. Працівники і групи їх представників зацікав-

лені в інформації щодо стабільності та прибутковості роботодав-

ців. Вони також зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм оцінити

здатність підприємства забезпечувати оплату праці, пенсію та за-

™Спозикодавці. Позикодавщ защкавлені в шформащї, яка до-зволяє їм визначити, чи будуть їхні позики та відсотки з суми по-зик сплачені своєчасно.

—        постачальники та інші торгові кредитори. Вони зацікав-лені в інформації, яка дозволяєJM визначити, чи будуть вчасно сплачені заборговані їм суми. Имовірно, що торгові кредитори будуть цікавитися підприємством протягом більш короткого проміжку часу порівняно з позикодавцями, якщо тільки вони не залежать від існування підприємства як головного клієнта.

—        клієнти. Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо безперервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають довгострокові угоди з підприємством або зале-жать від нього.

—        уряд та урядові установи. Вони зацікавлені у розміщенні ресурсів, а значить, і у діяльності підприємства. Інформація їм також потрібна для того, щоб регулювати діяльність підпри-ємств, визначати податкову політику і, як основа статистичних даних про національний дохід, інших даних.

— громадськість. Шдприємства впливають на членів суспіль-ства різним чином. Наприклад, підприємства можуть здійснюва-ти суттєвий внесок у місцеву економіку різними шляхами, у тому числі шляхом забезпечення зайнятості. Фінансові звіти можуть допомогти громадськості через надання інформації щодо остан-ніх тенденцій і досягнень у добробуті підприємства та обсягів його діяльності.

3 точки зору відношення до підприємства користувачів фінан-сової інформації можна поділити на внутрішніх (акціонери, ви-щий управлінський персонал тощо) та зовнішніх (інвестори, уряд та урядові органи тощо). Останні, у свою чергу, можуть мати прямий фінансовий інтерес до підприємства (тобто є зацікавле-ними у результатах діяльності підприємства — інвестори, креди-тори тощо) або непрямий (державні о