Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. СТАРОДАВНЯ ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 2. СТАРОДАВНЯ ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

2.1. Стародавня східна філософія

План

1.         Давньоіндійська філософія.

2.         Давньокитайська філософія.

Філософія виникла в VI–IV ст. до н.е. одночасно в трьох цивілі-заціях — індійській, китайській і грецькій. Про зародження філософії свідчить протиставлення загальноприйнятих думок про світ справж-нім знанням про нього — істині. Філософія починається там і тоді, де і коли виникає сумнів щодо виправданості традицій, пануючих ду-мок, коли фіксуються розбіжності видимого і сущого, загальноприй-нятого і справжнього.

Таке протиставлення породжується різними чинниками: соці-альними, що формують самосвідомість особи (торгівля, держава з регульованими соціальними відносинами); ознайомленням з іншими народами та їх звичаями; кризою традиційної міфології; зародками наукового знання. Ці чинники породжують основну онтологічну (що таке справжнє буття і небуття) і гносеологічну (що є істина, а що тіль-ки видимість її, як досягти істини) проблеми.

Загальна характеристика онтологічних і гносеологічних здобут-ків давньогрецької філософії і європейської традиції загалом до епо-хи Відродження, а китайської та індійської філософії до XX ст. — по-лягає в тому, що відношення між видимим та істинно сущим світом будувались на правдоподібності. Кожна традиція і кожен мислитель будували різні моделі співвідношення між видимими і невидимими сторонами світу (буття), але чітких доказів, зокрема емпіричних фак-тів, які б свідчили про справжній характер цього співвідношення, не було. Цим, зокрема, зумовлена така різноманітність онтологічних і гносеологічних концепцій цього періоду.

Європейська наука змусила заговорити про потойбічний (для людських чуттів) світ, що спричинило зміну моделі філософству-вання про нього. Проте існує сфера філософського знання, де істи-на не пов’язана з науково-технічним поступом. Це — сфера моралі.

Морально-етичні концепції, як і раніше, відчутно впливають на прак-тику моральних стосунків у суспільстві. Тому роздуми давніх людей про світ мають тільки історико-культурне значення, а їхні етичні вчення і тепер збуджують інтерес. Адже здебільшого вони стосували-ся реального життя і вибудовувались на його основі.