Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання та завдання для самоконтролю : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання та завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

1.         Чому термін «містика» прийнято пов’язувати з термінами «містерія», «містичний досвід», «містичний стан»?

2.         У чому причини однобічного погляду класичної науки на проб лему релігійно-духовних аспектів містицизму?

3.         Визначте ставлення класичної науки до аспектів раціональ-ного та ірраціонального начал в людині. В чому особливість?

4.         З’ясуйте особливості філософсько-теоретичного осмислення містицизму на сучасному етапі.

5.         Поясніть, чим обумовлюється складність вивчення містично-го досвіду як феноменального духовного модусу на науково-теоретичному рівні.

6.         Нагадайте особливості, які характеризували сутність містерій друїдів Британії та Галліі.

7.         Якого значення набував колір їхнього одягу? Чому?

8.         З’ясуйте особливості культу Мітри. Яке начало втілювала в собі Мітра? Чому?

9.         Що означає слово «гностицизм? Хто такі гностики? Чому від бувся розкол у їхньому середовищі?

 

10.       Яку роль відігравав Серапіс у давньоєгипетських містеріях Асар-Хапі? В чому полягав принцип розподілу на Великі і Малі містерії?

11.       В яких умовах проводилися посвячення і таїнства в містеріях Одіна? Чи символічною є кількість печер, де відбувалися іні-ціації?

Теми для написання рефератів

1.         Містицизм як унікальний духовний феномен. Основні аспек-ти його вивчення.

2.         Особливості вивчення не-науково-наукового духовно-релі-гій ного феномену на сучасному епапі розвитку людства.

3.         Містерії Асар-Хапі як джерело універсальної мудрості.

4.         Містерії Одіна як своєрідна форма релігійної свідомості.

5.         Мова містицизму невмирущий символ божественної актив-ності.

6.         Алегорії, ритуали, символи таємних доктрин Давньої Греції.

7.         Містерії Друїдів як таїнство Античного світу.

8.         Асиміляція персидських містерій у Південній Європі. Культ Мітри.