Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Теологія протестантизму : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Теологія протестантизму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Отже, протестантизм розділяє загальнохристиянські представ-лення про буття Бога, його триєдність, про безсмертя душі, рай та пекло (відкидаючи при цьому католицьке вчення про чистилище), про Одкровення тощо. Разом з тим, протестантизм висунув 3 нових принципи: порятунок особистою вірою, священство усіх віруючих, винятковий авторитет Священного Писання (Біблії).

Відповідно до вчення протестантизму, першорідний гріх зіпсу-вав природу людини, позбавив її здатності до добра, тому вона може

домогтися порятунку не за допомогою добрих справ, таїнств та ас-кетизму, а тільки завдяки особистій вірі в спокутну жертву Ісуса Христа.

Кожен християнин, становлячись охрещеним, одержує «присвя-ту» на спілкування з Богом, право проповідувати і робити богослу-жіння без посередників (церкви і духівництва). У протестантизмі в такий спосіб знімається догматичне розходження між священником і мирянином, скасовується церковна ієрархія. Тому в протестантизмі відсутня сповідь і відпущення гріхів, а також безшлюбність священи-ків та пасторів (М. Лютер відмовився від чернецтва та одружився з колишньою монахинею). Молитовні дома протестантів були звільне-ні від пишного оздоблення, від вівтарів, образів і статуй, зняті дзвони. Богослужіння протестантів гранично спрощене і зведено до пропо-віді, молитви і співів псалмів та гімнів на національних мовах. Біблія була переведена на національні мови, а її вивчення і тлумачення стало головним обов’язком кожного віруючого. Принцип загального священства заклав основу демократичного устрою громад (рівність мирян і духівництва, виборність, звітність і т.д.).

Теологія протестантизму пройшла у своєму розвитку ряд етапів. Це ортодоксальна теологія XVI ст. (М. Лютер, Ж. Кальвін), непротес-тантська, або ліберальна теологія XVIII–XIX ст. (Ф. Шлейєрмахер, Е. Трьольч, А. Гарнак), «теологія кризи», або діалектична теоло-гія, що з’явилася після Першої світової війни (К. Барт, П. Тілліх, Р. Бультман), радикальна або «нова» теологія, що поширилася після Другої світової війни (Д. Бонхоффер).

У XIX–XX ст. для деяких напрямків протестантизму характерне прагнення дати раціоналістичне тлумачення Біблії, проповідь «ре-лігії без бога» (тобто тільки як морального вчення). Протестантські церкви відіграють головну роль у світовому екуменічному русі.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.         Назвіть відомі вам історичні підстави виникнення протестан-тизму.

2.         За яким принципом визначається приналежність релігійної течії до протестантизму?

3.         Назвіть основні етапи розвитку протестантської теології.

Теми для написання рефератів

1.         Протестантизм як одна з трьох найпоширеніших християн-ських релігійних течій.

2.         Основні етапи розвитку протестантської теології.

 

4.         Сучасні концепції протестантизму.

5.         Особливості протестантської богослужбової практики.

Література

1.         Гараджа В. И. Соціологія релігії: Навчальний посібник. — М.: Наука, 1996.

2.         Дробеньков В. И. Современный протестантский теологический мо-дернизм. — М., 1980.

3.         Кузьмицкас Б. Философские концепции католического модерниз-ма. — Вильнюс, 1982.

4.         Релігієзнавство / Під ред. М. Бублика. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

5.         Релігієзнавство / Під ред. М. Законовича. — К., 2000.

6.         Релігієзнавство. — К.: Академія, 2000.

7.         Релігієзнавчий словник / Під ред. А. Колодного, Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996.