Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Становлення християнства : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Становлення християнства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Приступаючи до вивчення християнської релігії необхідно вра-ховувати те, що за доктринальною, культовою й етичною простотою самою масовою із світових релігій приховується досить складний ре-лігійний феномен.

Релігія під назвою християнство (від грецького Хргстто^ — по-мазаник) зародилася в четвертому десятилітті першого століття на-шого літочислення у східній провінції Римської імперії, у Палестині. Особа її засновника Ісуса Христа ще не так давно вважалася вченими (представниками т.з. міфологічної школи) фантастичною, легендар-ною. На даний момент домінує точка зору прибічників історичної школи, котрі мають як прямі (джереловідчі та археологічні), так і не прямі докази земного життя Ісуса.

Для того, щоб адекватно сприймати й орієнтуватися у розлогому дереві цієї світової релігії, потрібний крок у бік пояснення її ідейних витоків. Християнство виникає і початково розвивається у серед-овищі іудеїв діаспори, що сповідували іудаїзм, а потім і язичників. Тому зрозуміти його витоки можливо лише звернувшись до релігій-ного світогляду давніх євреїв, їх національно-конфесійної писемності (Старий Заповіт), до їхньої оригінальної культурної традиції. Можна сказати, що ідейний комплекс, закладений у Старому Заповіті, визна-чив обрій розвитку ідейної структури християнської релігії.

До основних Старозавітних ідей слід віднести: 1) ідею послідовно проводимого теїзму, тобто світогляду, що затверджує буття єдиного, «живого» й особистісного Бога; 2) ідею креаціонізму у відповідності з якою, Бог «за своєю волею» є Творцем всього сущого, включаючи лю-дину; 3) антропоцентричну ідею, тобто виділенність Богом людини як такої (образ і подоба Божа), із створеного світу, з низкою функцій, притаманних лише людині; 4) ідею «первородного гріха» або пору-шення першими людьми волі Бога, надаючи перевагу «зла» — «доб-ру», «розрив» із Богом, що потяг за собою викривлення безсмертної і блаженної природи людської, т.б. хвороби і смерть; 5) ідею Заповіту Бога з людиною (зокрема — з богообранним народом), що повинна нормувати і регулювати морально-бездоганні відношення з Творцем і людей один з одним; 6) ідею спокутування людей від «першород-ного гріха» і відновлення першородного блаженного стану, гармонії з Богом і світом; 7) ідею Месії (помазаника) — спасителя, посеред-ника між Богом і всіма людьми (перша версія), або Богом і обраним народом (друга версія); власне християнство конституювалося в ло-нах цієї релігійно-культурної традиції, але в прямому діалозі з нею, а також у діалозі з іншими релігійними і філософськими системами елліністичної культури (язичницькою за своїм характером).

Священне Писання — «Новий Заповіт» (Бога з людьми) та Свя-щенний Переказ християн, т.б. сукупність церковних документів, бо-гословських текстів, досвіду життя подвижників благочестя, де роз-криваються істини християнської віри, — містять фундаментальні віросповідні принципи. Коротко їх охарактеризуємо.

В ідейному плані християнство послідовно теїстично затверджує персоніфіковане розуміння Абсолюту. Даний принцип закріплено в двох догматах: догматі про Божественну Триєдність (Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий) і догматі про Боговтілення. Перший догмат встановлює сутнісну єдність Бога при наявності Трьох іпостасей і внутрішніх відносин між ними. Бог-Отець є безначальний творець і про мислитель, Бог-Син (Ісус Христос, Логос) є Спокутувач (люд-ства), Бог-Дух Святий є Утішник «живодатель». Тим не менше, Бог християн неподілений і не зілляний. Єдність трьох іпостасей, прозо-рість стосунків між ними досягаються любов’ю. На відміну від анти-чних уявлень про любов (любов як єрсо^-е), християнство запропо-нувало іншу перспективу в її розумінні. Тут любов постає у вигляді ауалг| — жертовної любові-самовіддачі. (Син Божий через любов

до людей набуває людського образу і розпинається за людські грі-хи, взявши цей тягар на себе), самознищення (KEVCOOT) Бога заради спасіння рода людського в межі всякої стражденної істоти. Ця любов Божа звернена до всіх людей, включаючи останніх грішників і, отже, вона втілює в собі найвищу моральну мудрість і свідоцтво про благо-дать. Вона «є виконання закону» (Рим. 13,10).

Любов тут виступає не лише одним з атрибутів самого Бога, але також показником якості відносин людини з Богом і людей один з одним (заповідь любові — Мф. 22, 37-39). Відносно до людини хрис-тиянство вчить про особливу цінність всякої особистості, вбачаючи в ній безсмертне духовно-матеріальне єство, створене Богом за своїм Образом і подобою, і закликано наслідувати Царство небесне. У силу цієї обставини життя людини на землі повинне підкоритися меті обо-жнення (бєсосл^-а). Слід врахувати, що в християнстві показником обожнення людини в земному, грішному житті виступають плоди Святого Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосер-дя, віра, кротость і стримання.

Моральна доктрина християнства є універсальною, оскільки, по-перше, в ньому проголошено принцип етичної рівності всіх людей (у їх відношеннях до Бога, який любить усі свої творіння), скасовуючи усі попередні національні і майнові, статеві рамки; по-друге, в христи-янстві проголошена рішуча боротьба з частиною природи людини, яка поневолена гріхом (до т.з. смертних гріхів належать гордість, скупість, нечистота, заздрість, нестриманість, гнів, лінощі); по-третє, християн-ство апелює до гідності та доброчестності людини, закликає його на-слідувати заповіді «блаженства» (Мф. 5, 3-14), здолати зло добром, не відповідати насильством на насильство, любити ворогів.

Крім цього, в християнській релігії міститься ідея воскресіння (яка передбачає воскресіння плоті і душ людей) для наступного бла-женства у вічному просвітленому світі. Однак, лише праведники мо-жуть стати спадкоємцями Царства Божого, і показниками їх правед-ності виступають головні цінності християнства: віра, надія, любов.