Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Шаманізм : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Шаманізм


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

Шаманізм (мовою сибірських народів «саман» — несамови-тий) — особливий комплекс обрядів та ритуалів, пов’язаних з віру-ваннями у надприродні здібності і можливості служителів культу — шаманів.

Шаман — це знахар, жрець і душеводитель; він лікує хвороби, ке-рує суспільними жертвоприношеннями та провод жає души мертвих в iнший світ. Все це є можливим завдяки тому, що він володіє техні-ками екстазу, тобто здатний залишати своє тіло за власною волею.

Шаманізм був заснований на уявленнях давніх людей про існу-вання зв’язку між шаманом і духами, що допомогає битися з іншими, ворожими людині силами. Тобто першим духом-заступником був його родовий або сімейний тотем. У багатьох народів душу шамана уособлювала тварина, з якою вона була злита в єдине ціле. Потім об-раз «матері-тварини» набув вигляду духа-пращура самого шамана, а згодом він перетворився на духа-помічника шамана, людиноподіб-ного.

Давні люди вважали, що тільки духи встановлюють зв’язок із майбутнім шаманом. Наглядним свідотством цього була так звана «шаманська хвороба», яка вражала людину у дитячому аба юнаць-кому віці. Симптоми цієї хвороби були найрізноманiтнiшими, але завжди хвора людина виглядала в очах інших людей божевільною. Течія шаманської хвороби повністю співпадала з циклом ініціації: страждання, смерть і воскресіння. Коли хвороба проходила, людина вже перетворювалася на «виборця духів», що перевищує своїми зді-бностями всіх смертних.

Шаманський культ неможна уявити собі без особливого «ша-манського реквізиту» (фартух, головний убор, барабан або бубен). Він щиро розмальовувався стилізованими зображеннями духів-заступникiв і духів-помічників, космічними символами, численними підвісками, що також уособлювали духів. В релігійному відношенні

сам факт переодягання шамана в особливий одяг був дуже значущим, він символізував переборення шаманом мирського простору та свід-чив про його готовність увійти в контакт зі світом духів.

Звичний ритуал дії шамана — це так зване камлання — пляс зі співом, ударами в барабан або бубен, громом залізних підвісок тощо. Камланіє розглядається як засіб спілкування з духами, що досягаєть-ся двома шляхами: або духи вселяються в тіло шамана (або в його бу-бен), або, навпаки, душа шамана відправляється в подорож у царство духів.

Шаманський Всесвіт складається з трьох частин: Верхнього Світу (Неба), Середнього Світу (Землі), де живуть люди та Нижнього Світу (Підземелля). Всі три частини Всесвіту з’єднювала воєдино Світова Ось, яка символізувалася Світовим деревом, горою і стовпа-ми. У Верхньому або Нижньому Світі шаман зустрічався з духами, домовлявся з ними про допомогу в різних справах, розпитував про те, що не міг знати ніхто (наприклад, про життя людини, що зникла). Тобто дії шамана під час камлання були ні чим іншим, як розповіддю про його неймовірну подорож. Але сенс камлання — у гипнозі ото-чуючих та в самогипнозі, завдяки якому шаман не тільки примушує глядачів вірити в свої надприродні здібності, але й вірить у них сам, а під час камлання переживає галюцінації. На думку дослідників, ша-манське камлання дуже нагадує істеричний припадок, та й самі шама-ни дуже нервові, істеричні люди.

З переходом від первинності до цивілізації архаїчні форми релі-гії не зникли, а стали складовою частиною більш розвинутих релігій або народної культури. Як свідчить релігійна статистика, що на рубе-жі ХХ–ХХІ ст. різні форми первісних релігій сповідувало не меньш 100 млн. людей: 80% від цього числа приходилося на Африку, 18% — на Азію та Латинську Америку, 2% — на Австралію та Океанію.

Запитання для самоконтролю

1.         Коли виникають ранні форми релігійних уявлень?

2.         Назвіть основні первісні форми релігії та дайте кожній з них короткий аналіз.

3.         В якому напрямку змінюються уявлення первісної людини про надприроднє?

4.         Що таке табу? Згідно з якими принципами виникало зняття та накладення табу? Які функції виконували табу в первісно-му суспільстві?

5.         Яке значення для подальшого розвитку релігії мав шаманізм?

Теми для написання рефератів

1.         Етапи розвитку первісних вірувань.

2.         Місце віри в надприроднє в структурі релігійної свідомості.

3.         Види та специфіка первісних вірувань. Основні поняття ві-ровчень.

4.         Релігійні системи стародавнього світу.

5.         Залишки ранніх релігій у сучасному світогляді суспільства.

Література

1.         Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редак цією про-фесора А. Колодного. — К.: Світ Знань, 2000. — 862 с.

2.         Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підруч ник. — К: Наукова думка, 2000. — 352 с.

3.         Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. — Х.: Торсинг, 2002. — 496 с.

4.         Титов В. Д., Качурова С. В., Барабаш О. В. Релігієзнавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Х.: Право, 2004. — 272 с.

5.         Токарев С. А. Ранние формы религии. — М.: Политиздат, 1990. — 622 с.

6.         Элиаде М. Священные тексты народов мира / Пер. с англ. В. Федори-на. — М.: КРОН-ПРЕС, 1998. — 624 с.

7.         Яблоков И. Н. История религии. В 2-х томах. — М.: 2002.