Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Основні відношення між поняттями : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Основні відношення між поняттями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

У відношеннях між поняттями насамперед розрізняють порівня-ні і непорівняні поняття.

Порівнянними називаються поняття, що мають певні спільні ознаки, які дають змогу зіставляти ці поняття. Наприклад, «кішка» і «лев». Названі поняття належать до одного і того са мого біологічного виду.

Непорівнянними називаються поняття, які не мають спільних ознак, а тому порівнювати такі поняття неможливо. Наприклад, «яблуко» і «схід». У порівнянних поняттях обсяги повністю або част-ково збігаються, а в непорівнянних обсяги не мають жодної спі льної ознаки. Звідси випливає, що в логічних відношеннях можуть пере-бувати тільки порівнянні поняття.

Порівнянні поняття бувають сумісними або несумісними. Су-мі с ними називаються поняття, обсяги яких повністю або частково збігаються. Існує три види відношень за сумісністю: рівнозначність (тотожність), перетин (перехресність, частковий збіг обсягів) і під-порядкування (субординація). Відношення між обсягами понять зо-бражуються за допомогою колових схем, або діаграм Ейлера, кола Ейлера, де кожне коло позначає обсяг поняття.

Діаграми сумісних понять мають такий вигляд:

 

B

A

I A, B \

 

Відношення рівнозначності (тотожності)

Рівнозначні (тотожні) поняття А — «Столиця України» В — «Київ»

Відношення перетину (перехресності, часткового збігу)

Перехресні поняття (поняття, що перети-наються)

А — «інженер» В — «жінка»

Відношення підпорядкування (субординації)

А — «дівчина»

В — «розумна дівчина»

А — підпорядковуюче поняття, В — підпорядковане. Поняття, об-сяги яких не збігаються ні повністю, ні частково, називаються несуміс-ними. Існують три види несумісності: співпідпорядкування (координа-ція), протилежність (контрарність) і суперечність (контрадикторність).

У відношенні співпідпорядкування знаходяться два або більше видових понять, підпорядкованих родовому і які між собою не пере-тинаються.

Відношення співпідпорядкування (координації)

A

( в Y c)

А — «риба»

В — «щука»

С — «акула»

А — підпорядковуюче поняття.

В, С — співпідпорядковані поняття.

Поняття, що містять взаємовиключаючі (несумісні) ознаки, називаються протилежними (контрарними).

Відношення протилежності (контрарності)

 

А — «чорний»

В — «білий»

А, В — протилежні (контрарні поняття),

С — родове поняття «колір».

Відношення суперечності — це таке відношення між поняттями, коли одне з них містить ознаку, яку інше поняття заперечує, не за-мінюючи заперечувану ознаку іншою. Поняття, що перебувають у та-кому відношенні, називаються суперечними або контрадикторними.

 

А — «білий»

не-А — «небілий»

А, не-А — суперечні (контрадикторні)

поняття