Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ

КУРС

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 87я73 УДК 1(075.8) Ф 51

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-1445 від 18.06.2008)

Рецензенти:

Кушерець В. І. — доктор філософських наук, професор, голова правління Това-риства «Знання» України;

Любивий Я. В. — доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди АН України;

Конотоп Л. Г. — доктор філософських наук, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Авторський колектив:

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О., Колодний А. М., Филипович Л. О., Окороков В. Б., Муза Д. Є., Алієва О. Г., Абизова Л. В., Скиртач В. М., Мартинов Р. С., Зубань Г. О., Творіна О. Л., Мозговий О. Л., Творін Є. Б., Карпен ко А. О., Ро мань-ко О. В., Омелаєнко Г. Д., Соколова О. О., Лисоколенко Т. В., Дьяковська Г. О., Клименко В. І.

Робота виконана за редакцією:

Додонова Р. О. — доктора філософських наук, професора, зав. кафедри філосо-фії Донецького національного технічного університету;

Мозгового Л. І. — кандидата філософських наук, професора, зав. кафедри філо-софії, соціаль но-політичних і правових наук.

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. та ін. Ф 51 Філософія. Кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / За ред. Р. О. Додонова, Л. І. Мозгового. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.

ISBN 978-611-01-0009-0

Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педа-гогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії, релігієзнавства, розкривається зміст законів логіки.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться вивченням філо софії, теорії релігієзнавства та законів логіки.

ББК 87я73 УДК 1(075.8)

ISBN 978-611-01-0009-0     © Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. та ін., 2009

© Центр учбової літератури, 2009