Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6 ВАРІАНТ : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6 ВАРІАНТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

І РІВЕНЬ

1.         Грецька царівна, дружина князя Володимира

а) Ольга;         б) Катерина;

в) Анна;         г) Єрея.

2.         Яке місто було резиденцією Київського митрополита

до 1036?

а)         Переяслав;     в) Київ;

б)         Константинополь;    г) Львів.

3.         У якому році стараннями князя Юрія Львовича було засно-

вано Галицьку митрополію для південно-західних руських земель, непідвладних Золотій Орді?

а) 1301;           б) 1305;

в)         1303;   г) 1308.

4.         У якому році була прийнята Берестейська унія?

а) 1596;           б) 1593;

в) 1598;          г) 1599.

5.         Митрополит, який останнім носив титул «Київський і всієї

Русі»?

а)         Роман;            в) Афанасій;

б)         Іона;    г) Алексій.

6.         До якого року православні парафії та інші церковні утворен-

ня в Україні належали до Українського екзархату Москов-ського патріархату?

а) 1983;           б) 1993;

в) 1990;          г) 1997.

7.         Бюрократична установа, яку заснував Петро І у 1721 р. для

нагляду за справами церкви — це…

а)         патріархат;     в) Установа нагляду;

б)         Священний синод;   г) управлінський орган.

8.         Засновник ордену єзуїтів, який виник у 1534 р. для бороть-

би з Реформацією

а)         Бенедикт Нурсійський;        в) Альберт Ейнштейн;

б)         Домінік;          г) Ігнатій Лойок.

9.         Міжнародний центр управління католицизму — це…

а) Візантія;      б) Ватикан;

в)         Москва;          г) Рим.

10.       Яка з перечислених течій належить до ранніх течій протес-

тантизму?

а)         мормони;       в) п’ятидесятники;

б)         анабаптизм;   г) квакери.

II         РІВЕНЬ

1.         Дйте загальну характеристику католицизму.

2.         Охарактеризуйте Біблію як священну книгу і культурно-історичну пам’ятку.

3.         В чому полягає християнське вчення про Святу Трійцю.

III        РІВЕНЬ

1.         Чим відрізняються догматичні та віросповідні засади в усіх протестантських конфесіях?

2.         Порівняйте концепції про те, що відбувається після смерті у християн, мусульман та буддистів.

3.         Назвіть причини непорозумінь між християнами та іудеями з точки зору православ’я.

4.         З’ясуйте сучасне ставлення християнської католицької церк-ви до нехристиянських конфесій, до власності.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Леонід Іванович МОЗГОВИЙ

Ігор Валентинович БИЧКО

Роман Олександрович ДОДОНОВ

та інші

ФІЛОСОФІЯ.

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ

КУРС

За редакцією доктора філософських наук, професора Додонова Р. О. кандидата філософських наук, доцента Мозгового Л. І.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 7.10.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 26,5.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006