Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.7. Міграція населення : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

9.7. Міграція населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Міграція — це просхорове переміщення працездахного населення.

Міграція населення визначаєхься його мобільнісхю і соціаль-но-економічними умовами жиххя, національними факхорами.

Мобільність є соціально-професійна і територіальна.

Соціально-професійна мобільність означає зміну змісту тру-дової діяльності.

Територіальна мобільність означає просторове переміщення „рацездатн'ого „аселення через життсв, Ру„„в^ або р'озміщення

^7„S„LIZV„^rня 3 райоив ™ а6°соща-

Мобільність робочої сили визначається такими основними

а) поточне положення:

•          ,ля соціально-професійн);ї мобільності (зарплата, умови

^Г^^;^б^ос. (р.ень жИТТя, еоЩальна ін-

ФРабС)Т™вао™ошпшення:

—        для соціально-професійної мобільності (імовірність просу-

вання);

-          для територіальної мобільності (імовірність поліпшення

2.         Бажаність нового місця роб:ти (проживання):

—ТяТо^ГДеЗої мобількост, (зарплата, умо.и пра—і, зміст праці, робочий час);

вання на новому місщ);

•          для територіальної мобільності (імовірність поліпшення жи-

™Х6Уереже„„явКладе„ь:

-          для соціально-професійної мобільності (можливість вико-

ристання здійснених вкладень на новому місці);

—        для територіальної мобільності (можливість обміну житла);

3.         М’більність:

а) обєктивні характеристики (кваліфікація працівника, досвід, вік і т.д.);

М1с6ці^™™м^-=Г4;ЄГИСТЬ " Д° Н0В0Г0 ності і переїзд).

'^Еміграція - це виїзд населення з країни.

Іммігращя - в’їзд у країну з-за кордону. Умови іммігращї в Україні ще чітко не визначені. Але за ліцензіями підприємствам уже дозволено залучати робочу силу без дозволу уряду. Важлива не тільки кількісна, але й якісна мігращя.

Внутрішня міграція — це переміщення людей всередині краї-ни,якемаєтакуструктуру:

ІІІІГ

- законна або незаконна;

Для аналізу міграції робочої сили використовується система

а)         коефіцієнт прибуття (Кп):

Kn = UM/ST,  (9.4)

б)         коефіцієнт вибуття (Кв):

KB = BJST,    (9.5)

ДЄ fc^^S£K»P"xy _ (К„):

КМП = КП-К5          (9.6)

Виявляють також основні причини мігращї: - природно-кліматичні (еколопчні умови і катастрофи);

- - сощально-економічні (рівень економічного розвитку, роз-міщення територій, розвиток інфраструктури: можливості праце-влаштува„„Ря,„сРв1т„Рта1„.).

Міграційна політика держави здійснюється методами заохочен-ня або організащї притоку або ві,току шоземщв (квотування, жорс-

=, 5SS£3MS == 3.=

мають такі функції:

1. Збір і аналіз шф,рмащї про ринки праці.

помоги і захисту.