Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.3. Сегменти ринку праці  : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

9.3. Сегменти ринку праці 


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Сегментація рику праці — це поділ працівників і робо-чих місць за стійкими замкнутими секторами або зонами, межі яких стримують мобільність робочої сили. Первинний і вторин-ний ринки праціможно розглядати в певному сенсі як сегменти загальногоринкупраці.

роботі, професійного росту, прогресивною технолопєю, органі-зацією управління та ін.

J£E££ ^^^Гактеризується низьким рівнем за"

Причини поділу ринку праці на сегменти є:

— розходження в рівні економічної ефективності виробництва;

на робочої сили, склад і її рух, створення і ліквідація робочих місць та ін.

Зовншшій ринок праці - система сощально-трудових відно-син між роботодавцями і найманими робітниками в масштабі країни, регіону, галузі. Вш визначає рух робочої сили між шдп-

устаткування, наявністю вільних, знову створюваних і шквідова-

Є^7ц,отальні ринки праці в різних країнах мають свої відмін-ності й особливості. Найбільш істотні з них мають такі моделі ринку праці:

фірми не йдуть на звільнення, а скорочують лише оплачувану

ТРИ2ВТмТеЬриканська модель є жорсткою стосовно працівників. Законодавство приймається кожним штатом. При скороченні ви-

робництва робітник може бути звільнений, що веде до безробіт-тя. Фірми мало опікуються підготовкою і перепідготовкою пра-

3. Шведська модель характеризується активною політикою держави в питаннях зайнятості, в результаті —івень безробіття в

- обмеженням фіскальної політики, підтриманням малорен-

таін.

Шведська м.дель організації праці випливає зі шведської мо-

ДЄЛСе™ентуваУння ринку праці дозволяє проводити анашз факто-рів, що визначають мобільність робочої сили (табл. 9.1).

Таблщя9.1

МОДЕЛЬ СЕГМЕНТАЦІЇ ПРОПОНУВАННЯ ПРАЦІ

 

виділення сегменту ринку праці     »к=      Мотивація зайнятості, чол.

 

                        У тому числі                                    

 

           

                                  

           

           

           

 

Зних:

•          учні, що бажа;ть суміщати

•          безробітш; ; тривалою пере-

•          звільнені з місць ув’язнення                                                                                 

Таким чином, сегментування проводиться також з урахуван-нямтакиххарактеристик:

-          демографічні характеристики, що включають стать, вік,

склад родини;

^U35£&T££SS£L Ф_ „

роботодавців (форми власності, забезпеченість найманих робіт-ників та ш.);

-          особисті якості працівників (фізична сила, темперамент,

приналежність до певної верстви сусшльства та ш.);

— поведінкові характеристики з позиції мотивації зайнятості. Зазначені вище характеристики складають моніторинг ринку праці.